Nettavisen har tidligere skrevet om hvordan ekspertene for tiden klør seg i hodet når de forsøker å beregne hvor mange elbiler som vil bli solgt i Norge fremover.

I skrivende stund er det helt åpent om det kommer til å bli fullstendig priskrig, eller om det blir nær umulig å få tak i elbil.

Les også: Frykter fullt elbil-kaos i 2020: Kan få lange ventelister eller desperat priskrig

Bestemmes av en eneste stor joker

Årsaken er at EU har bestemt at gjennomsnittet av alle biler solgt i EU i 2021 ikke skal ha et høyere CO2-utslipp enn 95 gram.

Bilprodusentene ligger til dels svært langt unna å nå sine mål. Den eneste måten å nå målene på er å selge svært mange flere elbiler og ladbare hybrider i hele Europa. Ingen vet hvordan det vil gå.

Individuelle mål - enorme bøter

EU har innsett at det er stor forskjell på hva slags biler de forskjellige produsentene selger. De fant derfor tidlig ut at det ville vært urealistisk å gi alle produsentene det samme målet i 2021.

Mens Volvo og Land Rover i stor grad selger store familiebiler og SUV-er, er den franske storprodusenten PSA (Citroën, Peugeot og Opel) mest kjent for sine småbiler. Det ville derfor være enkelt for PSA å nå et 95-gramsmål, mens Volvo i praksis måtte legge ned.

(PSA og Fiat/Chrysler skal sannsynligvis fusjoneres innen utgangen av året)

Bilprodusentene har derfor fått individuelle mål om gjennomsnittsutslipp på alle sine biler i 2021. Dette tallet baserer seg på vekten til en gjennomsnittlig bil fra konsernet.

Jaguar-Land Rover får lov til å ha et utslipp som i snitt er 130,6 gram. PSA må på sin side strekke seg ned til 91,6 gram. For alle produsentene er det en betydelig reduksjon sammenlignet med eksisterende tall.

Riset bak speilet er at hvis de ikke når sine mål, må de for hvert gram over 2021-kravene, betale 95 euro per bil de solgte året før.

Dette høres kanskje ikke så mye ut, men når man selger millioner av biler, og bommer på målet med mange gram, blir det enorme summer ut av det.

150 milliarder kroner i bøter i 2021

I en rapport om situasjonen fra PA Consulting, kommer det frem at en ikke regner med at noen av de store bilprodusentene vil nå sine mål i 2021.

Samlet viser PA Consultings analyser at det i 2021 vil utløse bøter på over 14,6 milliarder euro - tilsvarende 150 milliarder kroner.

Toyota er selskapet som ligger klart best an til å nå sine mål, primært fordi de nesten utelukkende selger hyrbid-modeller. Ifølge analysen vil Toyota bare bomme med 0,2 gram på sitt mål og få en bot på «bare» 18 millioner euro.

De som er lengst unna å nå sine mål er Mazda, som de mener vil bomme på sine mål med et snitt på 28,7 gram - noe som vil utløse en bot på rundt 877 millioner Euro. Det utgjør 15 prosent mer enn overskuddet Mazda hadde i 2018.

Volkswagen er Europas klart største bilprodusent. PA Consulting mener de vil bomme med 12,7 gram, noe som vil utløse en bot på over 4,5 milliarder Euro.

Jaguar-Land Rover ser ikke ut til å bomme så veldig på sine mål, bare med 4,4 gram - men boten på 93 millioner Euro det vil utløse utgjør tre ganger så mye som overskuddet til selskapet i 2018.

Store bøter - store insentiver til å presse pris

PA Consulting mener at det må selges 2,5 millioner rene elbiler i Europa i 2020 for at en skal kunne nå målene som er satt. Til sammenligning ble det bare solgt 201.068 biler i 2018.

Det er her den store usikkerheten kommer inn: En vet ikke hvordan interessen for elbiler er i store deler i Europa, men man vet man må selge mange av dem. Og fordi bøtene produsentene risikerer er så store, gjør at de har store insentiver til å nå sine mål - også hvis interessen i utgangspunktet er lunken.

Ekstra store blir disse insentivene, fordi elbiler de første årene teller dobbelt i statistikken: Selger du én elbil, kan du regnskapsføre med to biler med 0 i utslipp.

Det er derfor for eksempel stor grunn til å tro at Jaguar-Land Rover vil være svært interessert i å selge noen ekstra i-Pace til god rabatt for å være sikker på at de kommer seg i mål og slipper en bot som vil snu selskapet fra overskudd til underskudd.

Priskrig - eller venteliste

Men hvis Jaguar selger billig i-Pace, vil det være mindre attraktivt å kjøpe en Audi e-Tron eller Mercedes EQC. Det vil øke bøtene til disse produsentene, som igjen vil gi dem stor interesse av å dumpe prisen - og da får man priskrig.

Skulle det derimot vise seg at interessen for elbiler i Europa er større enn forventet, kan man risikere at elbiler som normalt sett ville blitt levert til Norge, i stedet selges i Polen eller Spania. Det vil kunne føre til høyere priser og lenger ventelister.