Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene, etter julen og påsken. Grunnen til at den blir definert som viktig, er fordi det er dagen da kirken ble grunnlagt, kan du lese på Bibel.no.

På 1. pinsedag kom nemlig Den hellige ånd til apostlene og gav dem styrke og ord slik at de kunne begynne å snakke om Jesus til folket.

Har du fortsatt ikke blitt noe særlig klokere? Her får vi hjelp fra tidligere biskop i Borg bispedømme, Helga Haugland Byfuglien.

Les også: Derfor feirer vi påske

Dette er pinse

— Pinseunderet handlet om hvordan Den hellige ånd fylte apostlene og gjorde dem i stand til å forkynne evangeliet slik at folk med ulike språk og kulturer kunne forstå og tro, forklarer hun.

Pinsen blir derfor kalt kirkens fødselsdag. Byfuglien presiserer at det ikke handler om de fysiske byggene, men kirken forstått som forsamlingen av alle troende.

Selve ordet kommer fra det greske ordet pentecoste, som betyr den femtiende dagen. Det er fordi den kommer femti dager etter påskedagen (egentlig 49 dager eller sju uker). Tidspunktet for pinsen følger dermed når på året påsken faller.

Les også: Bryter du helligdagsfreden kan det bli kostbart

Den hellige ånd

For kirken er Den hellige ånd en kraft som hjelper mennesker til å se, tro på og leve med Gud.

— Gud er gjennom Den hellige ånd tilstede i vår verden og en del av våre liv gjennom Den hellige ånd, forklarer biskopen.

Den hellige ånd er altså ikke et konkret menneske slik som Jesus var, men styrken hans var at han hadde muligheten til å være over alt hele tida.

Sammen med Gud og Jesus utgjør de da en himmelsk trio, også kalt treeningheten. De er like og vil det samme, men har ulik måte å gjøre ting på. Den hellige ånds styrke var at han gjorde Guds ord forståelig for alle.

Les også: Derfor faster muslimene på ramadan

Hva skjedde i pinsen?

Før Jesus tok avskjed med disiplene på Kristi Himmelfartsdag lovet han samtidig disiplene sine at de skulle få en talsmann, Den hellige ånd.

Under den jødiske pinsefeiringen er disiplene samlet i et hus hvor det plutselig kommer noe som likner et kraftig vindkast. Plutselig setter «tunger av ild» seg på disiplene. I Apostlenes gjerninger, kapittel 2 kan man lese at dette gjør at de blir fylt av Den hellige ånd og begynte å tale alle verdens språk.

Byfuglien forklarer videre at det var på pinsedagen at disippelen Peter holdt sin berømte tale. Her knytter han Jesus sin død og oppstandelse med Guds innsettelse av han som messias.

Det heter seg at ca. 3000 mennesker av alle nasjonaliteter lot seg døpe denne dagen. Derfor kalles den kirkens fødselsdag.

Selve pinsefeiringen har en lang tradisjon. Som kristen fest omtales den allerede veldig tidlig på 200-tallet.

— Det er en eldgammel kristen tradisjon og trolig fast etablert allerede på 300-tallet, sier Ørnulf Hodne, folkeminneforsker ved Universitetet i Oslo til Nettavisen.

Når er pinsen?

Pinsens tidspunkt defineres av påskedagen som alltid skal være den første søndagen etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Den kan forekomme fra 10. mai og senest 13. juni. Dette defineres av påskeformelen.

Her finner dere en kjapp oversikt over når 1. pinsedag er de neste syv årene.

2023202420252026202720282029
28. mai19. mai8. juni24. mai16. mai4. juni20. mai

Hvorfor er pinsen så vanskelig å forstå?

Sammenliknet med jul og påske feires pinsen lite, og er generelt vanskelig å forstå for de aller fleste.

— Den kommer kanskje litt for tett på påske og det er heller ikke lenge til midtsommers, som er veldig sterk tradisjon. Den har falt litt mellom to stoler, sier Hodne.

Han mener at kirken burde vært bedre til å «markedsføre» dagen.

— En såpass viktig høytid kunne vært sterkere markert fra kirken siden selv. Folk flest vet jo knapt hvorfor den feires, sier Hodne.

Byfulglien skjønner at betydningen av høytiden er vanskelig å forstå og at kirken ikke har klart å lage en mer «folkelig» feiring av den.

—Jul er fødsel, påske er død og oppstandelse. Dette er enklere å skjønne enn at ånden blir gitt menneskene. Den tredje delen av treenigheten, Den hellige ånd, er samtidig er mer diffus figur enn Gud og Jesus, sier Byfuglien.

Det er derfor den aldri har fått fotfeste i den generelle befolkningen, men for kirken er det en viktig høytid som markeres med festgudstjeneste landet over.

— Betydningen av pinseunderet i dag er at vi er gitt et fellesskap med Gud i det at hans Ånd har tatt bolig i oss, og at Gud er nærværende i verden og i våre liv, avslutter biskopen.