Den norske bilbransjen er hardt rammet av korona-krisen. Det er stille rundt om i mange av landets bilforretninger.

Også verkstedene merker at mange nå holder seg mest mulig hjemme og i ro.

I en ny undersøkelse gjort av Norges Bilbransjeforbund (NBF), sier en av fire medlemsbedrifter at de frykter konkurs.

Statistikk fra NAV viser at per 1. april har 10.410 personer fra bilbransjen søkt dagpenger. Det tilsvarer cirka 20 prosent av de sysselsatte innen bransjens næringskode.

Økningen er på 40 prosent i løpet av en uke.

– Tallene vitner om en bransje i store problemer. At en av fire av våre medlemmer er redd de kan stenge dørene for godt er ufattelig. Økningen på over 3000 permitterte fra et allerede høyt nivå er alarmerende, sier Stig Morten Nilsen

Han er administrerende direktør i NBF.

– Frem til nå har mange overlevd på ordrereservene fra før koronakrisen slo til for alvor 12. mars. Vi frykter det kan bli enda verre hvis ikke staten stiller opp, sier han.

LES MER: Her kan du få ditt eget bilverksted - med hus «på kjøpet»

Mangler kunder

Deres undersøkelse viser at alle medlemsbedrifter, uavhengig av størrelse og om de driver innen tungbil eller personbil, opplever svikt i etterspørselen.

Åtte av ti bedrifter melder at de ikke får leveranser som avtalt.

Ni av ti bedrifter sier at det er aktuelt å permittere.

En av fire har problemer med å betale regninger på kort sikt.

Undersøkelsen viser også at svikten er størst innen nybilsalg og bruktbil, mens servicemarkedet går minst dårlig.

– Utfordringene til bedriftene er komplekse og sammensatte. Hovedutfordringen er selvsagt at vi mangler kunder, men det er forskjeller. Blant annet er det mange som greier å ha ok fart på verkstedet, mens andre sliter med å få deler. Det er også geografiske forskjeller, sier Nilsen.

Sjefen henter selv biler hos kunder i karantene

Trygt å kjøpe og reparere bil

Fredag 3. april forventes det at den pakken som inneholder økonomiske tiltak direkte til bedrifter rammet av koronakrisen vedtas i Stortinget.

Detaljene i hvordan denne direktestøtten er utformet er ikke enda offentliggjort.

– Nå er det utrolig viktig at staten kommer med direkte kontantstøtte til bedriftene.

– Hvis ikke ordningen fungerer, frykter vi at langt flere arbeidsplasser enn nødvendig vil gå dukken. Samtidig er vi gjennom NHO tett på prosessen og har tro på at dette blir så bra så det kan bli, sier Nilsen.

Han har en siste oppfordring til potensielle kunder:

– Sist, men ikke minst: Alle skal vite at det er trygt å reparere og kjøpe bil. Har vi kunder, så beholdes arbeidsplassene. På sikt må også staten bidra med tiltak som stimulerer etterspørselen, legger Nilsen avslutningsvis til.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.