Ivar Utne er navneforskeren mange foreldre kontakter når de er usikre på et navn de har lyst å gi avkommet. Ofte handler forespørselen om uttale, forteller Utne.

LES OGSÅ: Iver fikk navnet «Kristine*Gutt» av Nav

Hodebry

Usikkerheten kan bunne i at foreldrene selv uttaler navnet ulikt.

- Noen foreldre har kontaktet meg om for eksempel Alice som er mye brukt i Sverige (2. plass i 2015 og 2014). De er usikre på hvordan det skal uttales, og er i tvil om det er lurt å ta i bruk navnet av den grunn, sier Utne, som er navneforsker ved Universitetet i Bergen.

Eldre familiemedlemmer kan også skaffe foreldrene hodebry.

- Ofte handler det om at eldre folk uttaler navnene på andre måter enn yngre, som Mari, Emil, Elias og Johan. Eldre har trykk på første staving, mens yngre (og foreldre) vil ha trykk på siste staving, sier Utne.

Mange foreldre lurer på om de bør legge på en aksent, for eksempel Marí for å understreke at trykket skal legges på siste i og ikke på a-en i navnet Mari.

- Mitt råd er at foreldrene ikke skal bry seg om dette, for ofte er problemet mindre enn de tror, sier Utne.

Vi har tidligere skrevet om moren som etter tre måneder ikke orket mer og byttet navn på datteren.

I Norge er det nå flere navnetrender som gjør seg gjeldende.

Navn på vei inn

Fremdeles holder navn som Emma, Nora, Sara, William, Mathias og Oliver seg på toppen av navnelistene.

Navn som er blant de populære nå, eller som er på full fart oppover, er Oline, Live, Alma, Theodor, Iver, Johannes, Johan, men også tyske innslag som Ulrik.

Samtidig ser vi at engelske navn som ble mye brukt tidlig på 1900-takket som Ellinor og Alfred klatrer stort på navnelistene. Det samme gjør Gustav.

Én type navn kommer ikke tilbake

-Det vi ser er at klangfulle konsonanter, som L og M brukes mer enn før, men også N og J er mye brukt, slik som Emma, Mia, Ella, Emilie/Emilia, Liam, Julian, Adam, sier Ivar Utne. Samtidig er det en fremvekst i guttenavn med harde konsonanter.

- Det kan bli flere «harde» konsonanter i guttenavn. Slike harde navn er Jakob (K og B), Theo (T), Theodor (T og D), Victor (K-lyd og T). Dette kan se ut til å være på vei i USA, sier Utne.

LES OGSÅ: Navnetrend: Oppkaller barna etter Instagram-filter

Denne trenden er ut

Det er imidlertid en trend som ikke ser ut til å komme tilbake, og det er de korte enstavelses-navnene, som Ruth, Roy, Pål, Unn, Gerd, Liv.

- Det blir nok fortsatt vanlig med minst to stavinger i navnene. Slik har det vært en stund, og slik vil det være i uoverskuelig fremtid, mener Ivar Utne.

Når du leser saker om kjendiser og hva slags navn de gir sine barn, kan det virke som at man for tiden kaller barna sine hva som helst.

Tidligere har vi skrevet om uvanlige kjendisnavn som Apple Blossom (Chris Martin og Gwyneth Paltrows datter og Fifi Trixibelle (Bob Geldofs datter). David Bowie kalte i sin tid sønnen Zowie, men fødenavnet var Duncan Jones.

Det er imidlertid neppe Dweezil, Eple, Blomst eller Trixibelle blant norske barn.

Samtidig kan det se ut som det er en liten fremvekst i navn som kan brukes både av jenter og gutter.Kjenner du jenter som heter Charlie, Sidney, Billie eller Dominique, er du ikke alene.

Spesielt vanlig er det imidlertid ikke, sier Ivar Utne. Og det er heller ikke nytt.

- Fra gammelt av var Tore et kvinnenavn, Helge som jentenavn var heller ikke uvanlig. Etter hvert forsvant formene ut. Det skyldes både at man tok frem gamle norrøne navn der et navn som Helje eller Helge ble til Helga for eksempel. Det er også vist fra Statistisk Sentralbyrås forskning at folk har hang til å bruke ett navn på ett bestemt kjønn, sier Utne til Nettavisen.

Et populært navn som Iben er for eksempel både et jente og guttenavn, men brukes i dag aller helst om jenter.