Rundt hver tredje person sliter med søvnproblemer i perioder, men for mellom 10 og 15 prosent er problemene såpass alvorlige - og langvarige - at det klassifiseres som insomni, altså søvnløshet.

Lenge ble man behandlet med sovemedisin, men ny forskning viser at det er behandling uten medisiner som fungerer best på sikt.

Anders Botne, som etter over tusen våkenetter skrev en bok om søvnløshet, fikk hjelp på «Søvnskolen» ved Lovisenberg DPS i Oslo. Behandlingen som brukes der er anerkjent og viser til god effekt.

LES MER (+): Etter over tusen våkenetter, fant Anders løsningen på søvnproblemene

Nå viser en ny, norsk studie at en søvnproblemer også kan behandles digitalt i løpet av seks til åtte uker - med stor suksess.

- Når vi ser at det er såpass enkelt å behandle problemene, er det egentlig ganske hårreisende at det ikke har vært mer tilgjengelig enn det er nå, sier psykolog Øysten Vedaa, avdelingsdirektør ved FHI og en av forskerne bak studien.

Tydelige resultater

Totalt 1721 mennesker deltok i studien, som er publisert i The Lancet og først omtalt av Gemini.

LES OGSÅ (+): Dette er noe av det viktigste du kan gjøre om du skal ned i vekt

Alle deltakerne var over 18 år og hadde såkalt kronisk insomni. Det vil si at de har slitt med innsovning eller for tidlig/hyppige oppvåkninger minst tre dager i uka - i minst tre måneder.

- Nyere forskning viser at antall nordmenn med insomni har økt fra 11 prosent i år 2000, til nærmere 15 prosent i 2010. Så dette er et vanlig og kanskje økende problem, sier Vedaa.

Deltakerne ble delt inn i to grupper, hvorav den ene fulgte det digitale behandlingsprogrammet. Den andre gruppen var en kontrollgruppe, som fikk gode søvnråd og digital informasjon om søvnproblemer.

Resultatet var tydelig:

  • 6 av 10 deltakere (58 prosent) hadde stor effekt av den digitale søvnbehandlingen. Til sammenligning hadde bare 20 prosent av deltakerne i kontrollgruppa tilsvarende effekt.
  • 38 prosent av de som fikk digital søvnbehandling fikk normal søvn etter endt behandling. Kun 8 prosent i kontrollgruppa opplevde det samme.

Tredelt behandling

Den digitale søvnbehandlingen er hel-automatisert, altså hadde deltakerne ingen kontakt med helsepersonell. Behandlingen tar 6-8 uker å gjennomføre.

- Behandlingen er tredelt, og består av søvnrestriksjon, stimuluskontroll og kognitiv terapi, forteller Vedaa,

Søvnrestriksjonen er den viktigste delen av behandlingen, forteller Vedaa.

- Den vanligste årsaken til søvnproblemer er at de ligger for lenge i sengen når de ikke får sove. Da assosierer hjernen og kroppen sengen med våkenhet, bekymring og frustrasjon, sier Vedaa.

I begynnelsen er det tøft. Sover du ikke, skal du stå opp.

- Det blir lite søvn i begynnelsen, men søvnrestriksjon fungerer. Gradvis får man sove mer og mer, men det digitale programmet sørger for at man faktisk sover den tiden man ligger i senga.

Stimuluskontrollen er en forlengelse av søvnrestriksjonen.

- Får du ikke sove, skal du etter 20 minutter forlate sengen frem til du er søvnig gijen. Du skal ikke gjøre annet enn å sove på soverommet, altså ikke lese, se TV eller diskutere med partneren.

Den kognitive terapien er også en viktig del av behandlingsopplegget.

- Mange bekymrer seg veldig for å ikke få sove, og for konsekvensene av å få for lite søvn. Til slutt får de en følelse av at de skal prestere når de legger seg sengen, forklarer Vedaa.

LES OGSÅ (+): Tusenvis kan ha farlig søvnsykdom uten å vite det: - Et helseproblem

Det digitale programmet gir deltakerne ulike strategier for å få bukt med disse følelsene, og gir hjelp til å fjerne stressende og forstyrrende faktorer.

- Tradisjonelt sett har de som sliter med søvnproblemer fått sovemedisin eller enkle søvnhygieneråd. Det fungerer dårlig over tid, og så langt har det ikke vært mange andre tilbud for gruppen nordmenn som sliter med søvnproblemer, sier Vedaa.

Nå jobbes det med å utvikle behandlingsprogrammet slik at det kan tilbys flere.

- Tanken er at man skal kunne tilby dette til flere av de som ikke har andre tilbud i dag, avslutter Vedaa.