– Kvinner har tydeligvis mer søvnproblemer og depresjoner enn menn, og det kan være mange forklaringer, sier Seniorrådgiver Christian Berg ved Folkehelseinstituttet til P4-nyhetene.

Ifølge tallene som P4-nyhetene har hentet fra Reseptregisteret, bruker nesten dobbelt så mange kvinner som menn sovemedisin.

Det samme gjelder bruken av antidepressiva; I fjor fikk 218.000 kvinner antidepressiva på resept, mens 114.000 menn fikk det samme.

– Det kan være en sammenheng mellom sovemedisin og antidepressiva, sier Berg.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet sliter rundt én av tre nordmenn ukentlig med søvnen, mens inntil 15 prosent av befolkningen har insomni av en mer langvarig art. Av disse anslås det at rundt 85 prosent ikke mottar profesjonell behandling for plagene sine.

For å få diagnosen søvnløshet eller insomni er kriteriet at søvnproblemene har vart i minst en måned.

(©NTB)