Mange norske barn og unge følger ikke anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt, og mange får heller ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet. Det er ett av funnene i rapporten om helse og trivsel blant barn og unge i Norge som publiseres onsdag.

– Jeg er urolig over noen av resultatene knyttet til spisevaner hos de unge. De bør få full effekt av et godt og næringsrikt kosthold, for optimal helse, utvikling og for å hindre overvekt, sier førsteamanuensis Ellen Haug ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

HEVAS-rapporten er den norske delen av en stor, internasjonal undersøkelse i regi av WHO.

– Vi finner at under halvparten barn og unge følger de nasjonale kostholdsrådene, og vi ser at for noen av målingene er det også en negativ utvikling siden forrige HEVAS-undersøkelse fra 2016, sier Haug.

Les også: Så mye sparer du på dagligvarekjedenes fordelsprogram

Blant annet spiser de yngste norske jentene -11-åringene – mindre frukt, og flere jenter dropper frokosten enn gutter. Forskerne setter dette i sammenheng med kroppspress og at jentene tenker på å redusere kaloriinntaket med tanke på vekten.

Rapporten viser at de norske ungdommer likevel er sunnere sammenlignet med andre europeiske ungdommer.

Les også: Frost og korona gir mindre jordbær enn normalt

Andre funn i rapporten er blant annet at snusbruken har gått ned, at nesten ingen opplyser at de røyker tobakk, men at rundt 30 prosent av gutter i 15-årsalderen har prøvd e-sigaretter.

(©NTB)