- Det er ikke sant at du må leve sunt for å bli gammel. Jeg har spist og drukket det jeg har ønsket gjennom hele livet. Jeg var storrøyker til jeg var i 40-årene, og fortsatt må jeg ha ett glass vin hver dag.

Det sa George Melford Nygaard (107) til Glomdalen i 2017. Da var han Norges eldste mann. Året etter døde han, 108 år gammel.

LES OGSÅ: Derfor lever kvinner lenger enn menn

Slike artikler går gjerne sin seiersgang på sosiale medier, og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor: Det er tross alt mye enklere å følge Nygaards «livsstilsråd» enn å navigere seg gjennom det havet av tips, råd og anbefalinger som finnes dere ute.

Men faktum er at Nygaard er et unntak. Det er gener og miljø som i all hovedsak bestemmer hvor lenge vi lever, og det er derfor rimelig å anta at Nygaard var utstilt med svært gode gener.

Fem vaner forlenger livet

Vi har nemlig alt å tjene på å leve sunt - selv de med gode gener. Tar man gode livsstilsvalg gjennom hele livet, så øker du sjansen for å forlenge livet ditt.

Men hvilke av de mange tusen livsstilsrådene bør du følge? Og hvilke kan du bare overse?

Her har forskere fra Harvard heldigvis gjort jobben for oss. I en 2018-studie kom de frem til at det hovedsakelig er fem livsstilsvaner som forlenger livene våre:

  • Sunt kosthold
  • Regelmessig trening
  • Sunn kroppsvekt
  • Begrenset alkoholinntak
  • Ikke røyke

Dette vet vi jo egentlig fra før av, men så er det heller ikke det som er oppsiktsvekkende med studien.

Det mest interessante er nemlig at forskerne har greid å tallfeste hvor mange ekstra år under solen man faktisk kunne få ved å opprettholde en sunn livsstil.

Kvinner som adopterte disse fem livsstilsvanene, økte sin levealder med i snitt 14 år. Menn forlenget livet med 12 år.

Forskerne ønsket deretter å finne ut hvor mange av disse årene som var friske år.

- Å forlenge levealderen er ikke nok i seg selv, vi vil utvide antall år med god helse, slik at den utvidede levetiden er preget av god helse, ingen alvorlige, kroniske sykdommer eller belastninger tilpasset disse sykdommene, sier doktor Frank Hy, forsker ved ernæringsavdelingen ved Harvard, ifølge TIME.

Det viste seg at kvinner som tar disse sunne livsstilsvalgene kan få 10 ekstra sykdomsfrie år etter fylte 50, mens menn i snitt får åtte.

Den mest avgjørende faktoren

Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin, er ikke overrasket over at sunne livsstilsvalg kan forlenge livet med godt over ti år.

- Dette er troverdige studier og tall vi har sett tidligere også. Det er naturligvis vanskelig å vekte de ulike faktorene, og flere av dem henger jo også sammen, sier Tangen.

- Hvilken faktor er den mest avgjørende?

- Det er røyk. Røyking gir aller størst risiko for sykdom, og man har stor helsegevinst ved å slutte å røyke - også om man har røkt i mange år.

LES OGSÅ: Ny studie: Én av tre nordmenn har fettlever - de fleste uten symptomer

Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv i Norge, og åtte av ti tilfeller av lungekreft skylds røyking.

Listen over lengstlevende nordmenn, domineres av kvinner - til tross for at kvinner er sykere. Det finnes det mange årsaker til, men en av hovedårsakene er at de sykdommene som rammer kvinner, som benskjørhet, migrene og MS, tar ikke nødvendigvis liv.

Flere av de dødelige sykdommene som i større grad har rammet menn enn kvinner, skyldes i stor grad røyking.

- Røyking har vært en av hovedårsakene til at menn ikke lever like lenge som kvinner. Menn begynte å røyke før kvinner og døde i større grad av røykerelaterte sykdom, som hjertesykdom og lungekreft, uttalte Tangen i et tidligere intervju med Nettavisen.

LES OGSÅ: Dette avgjør hvor god fysisk form du er i

Fordi kvinner begynte å røyke senere, ser man også konsekvensene senere. De siste tallene fra Kreftregisteret viser en økning i antall tilfeller av lungkreft blant kvinner, noe som bekymrer ekspertene.

- Vi hadde håpet å se en nedgang i tallene, men dessverre ser vi isteden at det aldri har vært så mange tilfeller av lungekreft blant kvinner i Norge som i 2018, sa Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret, til Nettavisen da tallene ble lagt frem i oktober 2019.

Følg disse rådene

Halvparten av de som dør i Norge, dør av hjerte- og karsykdommer eller kreft. Siden 2017, har flere dødd av kreft enn av hjerte- og karsykdommer, som lenge var den vanligste dødsårsaken.

LES OGSÅ: Disse seks krefttypene blir vanligere blant unge mennesker

Overvekt og fedme øker risikoen for å utvikle kreft, og hele 12 av 17 kreftformer kobles til overvekt.

De første tre faktorene, kosthold, trening og sunn kroppsvekt, henger sammen. Det trenger heller ikke å være så vanskelig som de mange, mange artiklene som finnes om kosthold og trening tilsier.

- Følg Helsedirektoratets kosthold- og treningsråd. De er forskningsbasert og utviklet av fagpersoner, og er relativt enkle å forholde seg til, sier Tangen.

Studier viser at det bare er én av tre nordmenn som innfrir rådene om fysisk aktiviet som helsemyndighetene har utarbeidet.

Dette til tross for at forskning viser at god kondisjon kan halverer risikoen for hjerteinfarkt, og at helsegevinstene bare øker i takt med kondisjonsnivået.

Kort oppsummert er det nemlig slik: Dess bedre form man er i - dess lenger lever man. Det aller viktigste er å sørge for å trene hjertet sitt jevnlig, altså må pulsen opp.

Tangen er derfor ikke i tvil: Det lønner seg å velge en sunn livsstil. For selv om du har gener som Nygaard, vil du ha utbytte av det.

- Du kan ha et heldig eller uheldig genetisk utgangspunkt, men livsstilen din vil uansett påvirke det. Du vil sannsynligvis leve bedre og lengre om du har en sunn livstil - uansett gener, avslutter Tangen.