Salget av elbiler i Norge har eksplodert. De lange ventelistene er nesten historie og stadig flere modeller har kommet på markedet.

I 2019 var over 42 prosent av alle nye biler elbiler, og litt avhengig av hvem du spør i bransjen tror de på 55-60 prosent elbilandel neste år.

Bilimportørenes landsforening tror rene bensin- og dieselbiler kan få en så lav andel som 15 prosent.

EU kan være vinn eller forsvinn for Norges tilgang til elbiler

Men det er ekstremt stor usikkerhet for året som kommer.

EU er for alvor i gang med et svært ambisiøst program for å få ned utslippene på nye biler som selges i Europa. De vil at gjennomsnittet for alle biler solgt i EU fra 2021 ikke skal overstige 95 gram CO2 per kilometer.

Bilprodusentene har fått individualiserte krav til gjennomsnittlige utslipp på bilene de selger. Hvis ikke hver enkelt produsent når disse målene, får de gigantbøter som blir større jo lenger unna målet de havner.

Dette målet så lenge ut til å nærmest nå seg selv med stadig mer miljøvennlige nybiler. Men så ble det bråstopp:

Ifølge Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund har en dobling av salget av SUV-er i Europa gjort at nedgangen i CO2-utslippene flatet ut.

Dermed er det et stort gap mellom kravet for neste år, og hva de faktisk leverer i dag. Det er potensielt katastrofalt for bilprodusentene, for bøtene svir virkelig:

For Volkswagen-gruppens del utgjør bøtene rundt 4,5 milliarder kroner i året hvis de bommer på utslippskravet med ett eneste gram per kilometer i snitt på alle sine modeller.

Boten blir dobbelt så stor hvis de bommer med to gram.

I praksis er eneste måten å nå disse målene å selge mange, mange flere elbiler og ladbare hybrider.

Det er også årsaken til at 2020 kommer til å se svært mange attraktive elbillanseringer: Bilprodusentene er avhengig av at folk i hele EU skal ønske å kjøpe en elbil.

Kan få enorme utslag i Norge

Europa har i dag svært liten andel elbiler, og det har vært satset lite på salg av biler i land uten kraftige subsidier. Norge har så langt vært vant til å være prioritert på levering av elbiler, selv om vi bare utgjør rundt én prosent av bilmarkedet i Europa.

Den situasjonen vil ikke være noen selvfølge når flere land vil ha elbiler. Normalen er at produsentene fordeler ettertraktede modeller med begrenset produksjon på land etter vanlig markedsandel.

Det er svært usikkert hvordan bilbransjens påtvungne innfasing av elbiler i Europa vil gå. Men resultatet vil være svært viktig for Norge.

Kan bli full priskrig - eller lange ventelister

Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund skisserer tre mulige scenarier avhengig av om det går bra eller dårlig, med vidt forskjellig resultat:

1. Salget i Europa går over all forventning

– I dette scenariet tar Europa imot de ladbare bilene med storm, markedsprognosene overgås, de store landene prioriteres og norske importører får tildelinger mer basert på markedsstørrelse som i europeisk målestokk er rundt én prosent.

– Resultatet blir da nye ventelister og nedgang i nybilsalget i Norge. Vi tror i liten grad kjøperne da kommer til å gå til bensin eller diesel, men heller utsette kjøp.

2. Ting går som forventet

– Med en forventet markedsrespons i Europa med markedsandel på 5–7 prosent, vil bilprodusentenes individuelle planer holde, og markedet for ladbare biler i Norge vil normalisere seg.

– Det er dette vi håper vil skje, legger han til.

3. Europerne vil ikke ha elbiler

– Det siste som kan skje er at det europeiske salget går dårligere enn forventet, og produsentene kommer etter skjema for sine mål. Da vil kampanjer iverksettes, og det vil bare handle om å få registrert ladbare biler, uten tanke på hvor det skjer. Det vil kunne gi mye høyere bilsalg i Norge, og potensiell markedsandel i Norge på 75-80 prosent, sier han.

I praksis vil det da bli full, desperat priskrig på elbiler med det mål for øyet å unngå milliardbøter.

– Det er også viktig å huske på at det holder at én eller to av produsentene havner bakpå. Hvis en eller to aktører dumper prisene for å nå sine mål, må de andre følge etter – og vi vil få en veldig spesiell markedssituasjon.

Kortsiktig kan det høres ut som en drømmesituasjon for Norge, men Nilsen advarer om at det vil kunne føre til betydelige verditap for de som allerede eier bil. Det er spesielt en utfordring for dem som har lånefinansiert sin bil.