En epidemi raser over landet vårt. Rammer både gammel og ung, alle kjønn og uansett legning. Uavhengig av hudfarge, hårfarge og øyefarge, store eller små neser, rumper, føtter. Uavhengig av sosialt lag. En epidemi av SEKSUELL SKAM.

Men er epidemien egentlig av ny dato? Hvor kommer all denne skammen fra? Og det viktigste - kan vi bli kvitt den?

Ser man på seksualitet i et historisk perspektiv, ser man hvordan seksualmoral og etiske aspekter rundt det har endret seg gjennom tidene. Og man kan se at etikk og moral til enhver tid påvirker synet samfunnet og enkeltindivider har på seksualitet. Hvordan hver enkelt av oss utøver og føler rundt vår seksualitet - ikke minst når det gjelder skamfølelsen.

Etikk og moral. Ord vi sjelden tenker på når vi skal nyte vår seksualitet, men som altså er med på å styre oss, i større eller mindre grad, enten vi vil det eller ei. Ord som regulerer samfunnet slik at vi kan leve mest mulig i fred og harmoni, men som også er med på å innskrenke seksuelle handlingsrommet, i tillegg til å produsere negative følelser som skam.

Ekstra merkbar ble kanskje denne etiske og moralske påvirkningen av enkeltindividets seksualitet, da kristendommen ble innført. Kirken fremmet nemlig seksuell avholdenhet - sølibatet, og alle former for sex ble fordømt - bortsett fra det som foregikk innenfor ekteskapet, og helst skulle handle utelukkende om å produsere barn.

Et annet eksempel er alle de norske kvinnene som etter andre verdenskrig, opplevde overgrepet med å bli SKAMklipt fordi de hadde forelsket seg i tyske soldater og/eller gitt etter for sin seksuelle lyst.
Ja, bare det å se på språket - at mange fremdeles snakker om SKAMbeinet og SKAMlepper - er ikke akkurat med å fjerne skammen fra seksualiteten vår.

Eller vi kan se på noe mer hverdagslig (selv i dag), der foreldre (i beste mening) gir en negativ respons om de oppdager barna i deres naturlige utforskning av sin (og andres) kropp og seksualitet med for eksempel «doktorlek» eller «mor, far og barn-lek».

Historiens mørke, snevre og skamfulle syn på seksualitet påvirker oss dessverre enda, men vi kan ane et lys i tunellen. Det er nok ikke mer skam i dag enn tidligere. Derimot ser vi at det skrives mer om skam, på en mer åpen måte. Det snakkes mer om skam. Fra at det tidligere til og med var skamfullt å innrømme at man kjente på skam, opplever jeg at skam stadig hyppigere blir tatt opp som et tema også i terapirommet.

Og godt er det, fordi jeg mener det er beste medisinen mot epidemien - snakk om den, erkjenn den, sett fokus på den - lys den opp. På den måten kan tabuet rundt skam smuldre bort, noe som kan være starten på slutten for de mørke, dystre, ødeleggende skamfølelsene våre.

Da ønsker jeg alle en skamløs helg!

Klem fra ho Siv.