Løytnant Den Brotheridge har en unik, om enn tragisk, plass i historien. Han var den første, allierte soldaten som måtte bøte med livet i forbindelse med D-dagen.

Den da 29 år gamle briten var del av en gruppe med et topphemmelig oppdrag. Med glidefly dagen før D-dagen, den 5. juni 1944, la seks soldater i vei fra kysten sør i England mot Frankrike.

Spesialtroppen var en del av operasjon Deadstick. De skulle ta kontroll over to broer et lite stykke unna stranden for å forhindre at tyske soldater angrep britiske soldater under invasjonen.

Dessverre kom aldri Den Brotheridge hjem igjen. Han ble skutt i nakken mens han ledet an i et angrep mot broen over Caen-kanalen.

I dag har broen fått navnet Pegasusbroen til ære for innsatsen fra luftstyrkene under 2. verdenskrig.

Da Den døde, var kona hans gravid i åttende måned med datteren Margaret. Hun ble født bare to uker etter at faren døde, og ante ingenting om hans innsats under krigen før hun nærmet seg 40 år. I dag er hun 69.

Moren giftet seg på nytt da Margaret var fire år, og siden var ikke faren et vanlig tema rundt middagsbordet.

I likhet med mange andre falne soldater, ligger Den Brotheridge begravet i den franske landsbyen Ranvill, som var den første de allierte styrkene frigjorde etter D-dagen.

Tallene viser hvor omfattende invasjonen var. 156.000 tropper inntok Normandie via sjøveien eller fly, til sammen (inkludert sjømenn, piloter og lignende) var nesten 200.000 allierte tropper involvert i offensiven.

Nesten 7000 fartøy av forskjellige slag var involvert, samt 11.590 fly; bombefly, rekognoseringsfly, glidefly, jagerfly og troppetransportfly. Av skipene gikk 59 tapt, og 120 fikk skader av større eller mindre grad. Hele 127 allierte fly gikk tapt.

Før dagen var omme hadde flere tusen allierte soldater mistet livet. Lenge var det offisielle tallet 2500, men en nitidig gjennomgang gjort av US National Klasse Memorial Foundation, viser at mer enn 4400 allierte soldater mistet livet på denne dagen. Instituttet er imidlertid ikke ferdig med gjennomgangen av det tilgjengelige materialet, og det ventes at tallet vil stige ytterlig, 70 år etter at angrepet fant sted.

I tillegg til tapene på selve dagen, kommer tapene i forkant: Man regner med at så mange som 12.000 menn og 2000 fly gikk tapt i offensiver som hadde som formål å rydde veien for Operation Neptune.

Selv om D-dagen ble en suksess, var det altså en seier som kom med store offer. Ofrene til disse unge mennene nyter vi godt av den dag i dag – det er verdt en markering på 70-årsjubileet.