– Alle bør vite hvor mye de veide da de ble født. Fødselsvekten din kan nemlig fortelle deg om du har økt risiko for å utvikle kronisk nyresvikt, sier Anna Gjerde til Haugesunds avis.

Ved hjelp av Medisinsk fødselsregister har hun studert fødselsvekten til 2,6 millioner nordmenn.

LES OGSÅ (+): Hjerneforsker har oppskriften klar: Slik lever du til du blir 100 år

Funnene som ble gjort vekker nå oppsikt langt utover Norges grenser. For Gjerde og kollegaene er det viktig at funnene når ut til folk som kan være i risikogruppen.

– Kan ha det uten å vite det

– Veide du under 2,8 kilo da du ble født bør du ta kontakt med fastlegen din for å sjekke blodtrykk og urin. Årsaken er at barn med lav fødselsvekt, som er født for tidlig eller har hatt veksthemming i mors liv har større risiko for å utvikle nyresykdom som voksne, forklarer Gjerde.

Rundt 10 prosent av de Gjerde undersøkte, hadde lav fødselvekt. Det er definert som 2940 gram for gutter og 2850 for jenter.

- Våre funn viser at disse har 60-70 prosent høyere risiko for å utvikle nyresykdom som voksne. Funnene våre gjelder både alvorlig kronisk nyresvikt og nyresykdom i tidligere stadier, skriver Gjerde i en kronikk på Forskersonen.

LES OGSÅ: Har kartlagt kjønnsforskjeller ved skolestart: - Vi ble overrasket

Faller du innenfor denne gruppen, oppfordrer Gjerde altså til å ta kontakt med fastlegen for videre tester.

– Du kan gå lenge med nyresykdom eller høyt blodtrykk uten å vite det. Men det er viktig å starte behandling så tidlig som mulig og bli fulgt opp. Derfor er det lurt å få sjekket blodtrykk og urin hos fastlegen tidlig, sier Gjerde.

Usikker på fødselsvekten din? Er du født etter 1967 kan du sjekke den på helsenorge.no. Der er fødselsvekt oppført i Medisinsk fødselsregister.

Bekymret over utviklingen

Sammen med Bjørn Egil Vikse er Gjerde en del av et forskningsmiljø innen nyremedisin i Helse Fonna. Funnene deres om fødselsvekt og nyresykdom får nå mye oppmerksomhet.

Gjerde og kollegene er bekymret over økningen av nyresykdom blant nordmenn.

- På verdensbasis har rundt 10-15 prosent kronisk nyresykdom, og tallet er stigende. Det er en alvorlig sykdom, som krever behandling, sier Gjerde til Nettavisen.

LES OGSÅ: Ny forskning: P-piller endrer kvinners hjerne

Hun synes utviklingen er urovekkende, og skriver følgende i kronikken på Forskersonen:

- Antall alvorlige utfall er doblet siden 2016. Dette gjør oss bekymret for utviklingen de neste årene, tatt i betraktning at vi undersøker unge mennesker født etter 1967.

Med «alvorlige utfall» menes de som har nyresvikt i endestadiet, hvor de er helt avhengig av behandling for å overleve.

Tall fra Medisinsk fødselsregister i 2016, viser at rundt 5 prosent av de fødte (med svangerskapslengde minst 22 uker) har lav fødselsvekt.

Lav fødselsvekt kan være en konsekvens av flere ting. I vestlige land skyldes det gjerne røyking eller overvekt hos mor, gravdiditet i høy alder eller prøverørsbefruktning. Det kan også skyldes for tidlig fødsel eller dårlig morkakefunksjon.

I ikke-vestlige land skyldes det gjerne underernæring eller infeksjoner.

Økt risiko for flere sykdommer

Forskningen til Gjerde og Vikse er også ganske unik i den forstand at så godt som ingen andre land har de samme medisinske registre som i Norge, ifølge de to.

– Dermed sitter vi på gode data som vi kan stole på. Andre land kan ikke forske på dette på samme måte som oss. Dette er vi helt alene om.

LES OGSÅ (+): Nina (54) har gått ned 35 kilo - kuttet ut disse matvarene

Lav fødselsvekt gir ikke bare økt risiko for nyresykdom, men også hjerte- og karsykdommer, samt type 2-diabetes.

– En del er i risikogruppen uten å vite det. Nyrene utvikles i mors liv, men vokser ikke barnet normalt gjør ikke nyrene det heller. Det kan føre til ekstra belastning på dem senere i livet fordi de ikke utviklet seg så godt som de kunne ha gjort. I voksen alder tåler nyrene da ikke så mye, sier Vikse til Haugesunds Avis.