Pressens faglige utvalg mener TV 2 har brutt god presseskikk. Det ble klart i utvalgets møte onsdag morgen.

Fellelsen kommer etter at komikeren Harald Eia klaget inn TV 2 til PFU i desember etter en artikkel om ME-forskning og behandling. En av journalistene hadde tidligere samlet inn penger til ME-forskning

PFU er pressens egen selvdømmeordning for dem som mener seg utsatt for presseetiske overtramp.

– Klart brudd

TV 2 ble klaget inn for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 2.2 og 2.3, som omhandler dobbeltroller og bakenforliggende forhold.

– Jeg mener det er et klart brudd på 2,3 i VVP. Han har samlet inn penger til forskning på den samme tematikken og forskningsmiljøet, og bruker dem også som kilder. Det er opplagt at det burde vært opplyst i forkant, sier PFU-medlem Stein Bjøntegård.

Flere i utvalget mente TV 2 kunne ha unngått fellelse dersom TV 2 hadde opplyst om journalistens tidligere rolle i saken.

Artikkelen handlet om Christine Moen, som lå ME-syk i 14 år, som fortalte hun ble frisk først etter å ha fått kreft og cellegiftbehandling.

– Klagen handler ikke om ME-syke, men om presseetikk, fortalte Eia til Aftenposten etter han hadde signert klagen.

Pengeinnsamling

Eia reagerte på at en av TV 2s journalister med byline på artikkelen, Pål S. Schaatun, hadde et tidligere initiativ til pengeinnsamling for ME-forskning. Pengene ble gitt til ME-foreningen, som også er brukt som kilde i saken.

Dette ble ikke opplyst i artikkelen, noe som er grunnen til at Eia klaget TV 2 inn for brudd på punkt 2.2 og 2.3 i Vær varsom-plakaten. Punktene omhandler henholdsvis å unngå bindinger og dobbeltroller og å være åpen om bakenforliggende forhold som kan påvirke lesernes oppfatning av artikkelen.

TV 2 presiserte i artikkelen 28. november om bindingene journalisten hadde til pengeaksjonen for ME-forskning.

Innsamlingen ble laget i sammenheng med en dokumentar journalisten laget, «De bortgjemte», som ble sendt på TV 2. Journalisten var selv ikke ansatt i bedriften på den tiden. Disse forholdene burde TV 2 opplyst om allerede ved publisering.