- Jeg hører om foreldre som står foran speilet og måler sin egen kropp. Kommenterer hvordan de ser ut. Da er det viktig å vite at barn legger merke til dette, og begynner tidlig med akkurat det samme som foreldrene, nemlig å trykke seg selv ned.

Det sier helsesøster Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som «Helsesista», til Nettavisen. Tirsdag deltok hun på rundbordsmøte om kroppspress, initiert av barne– og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Formålet med møtet var å diskutere mulige politiske føringer og retningslinjer for bloggere og såkalte «influencere», i håp om å begrense kroppspresset blant unge i dag.

- Vi velger selv hvem vi vil være

Krohn Engvik, som daglig har kontakt med ungdom via Snapchat, mener imidlertid at politiske føringer er en god start, men at det er minst like viktig å fokusere på hvordan man kan gjøre ungdommen bedre rustet til å takle presset.

- Vi kan ikke forhindre kroppspress fullstendig. Vi kan ikke skru av sosiale medier for alle eller stoppe opp samfunnet. Og ja, det er viktig å få på plass reguleringer, men samtidig er det viktig at vi forstår hvor stor påvirkningskraft vi som enkeltpersoner kan ha.

Helsesøsteren oppfordrer derfor alle til å ta ansvar, enten du har 10 eller 10.000 følgere på Instagram.

- Vi velger selv hvem vi vil være. Tenk over hvilke bilder du legger ut og hvilke signaler du sender ut på sosiale medier, sier Krohn Engvik.

Foreldre må ta ansvar

Stadig flere unge sliter psykisk, ifølge en ny rapport fra NOVA. Rapporten viser en tydelig sammenheng mellom psyskiske problemer og kroppspress, selv om flere oppgir skole- og utdanningspress som et enda større problem.

Sammenhengen mellom psykiske problemer og sosiale medier er mindre tydelig, men blant jenter ser man en klar trend: Jo mer tid jenter tilbringer på sosiale medier, jo verre har de det.

det meste, da blir alt synlig

Krohn Engvik har mye kontakt med barn og unge, og vet at mange sliter med dårlig selvbilde. For å få bukt med problemet, vil helsesøsteren ha foreldrene på banen i større grad.

- Kroppspresset vil uansett være der, så det viktigste man som forelder kan gjøre, er å hjelpe barn å bygge en sterk selvfølelse, slik at de blir trygge i seg selv. Da tåler de presset bedre.

- Du snakker jo med mange forskjellige ungdommer. Finner du fellestrekk blant de ungdommene som sliter mest under kroppspresset?

- Ja, det er gjerne ungdom som ikke har blitt sett og bekreftet som barn. Barn som har følt seg utrygge. Har man hatt en god og trygg oppvekst hvos man har blitt bekreftet for hele seg selv, så er det lettere å stå imot alle typer press - enten det er ruspress, sexpress, prestasjonspress eller kroppspress.

- Fokuser på egenskaper og personlighet

For å hjelpe barnet ditt til å bli trygg på seg selv, har Krohn Engvik flere råd:

- Snakk med barnet om alt. Fokuser på egenskaper og personlighet, ikke utseendet. Lær dem om følelser, grenser og kropp - og begynn med dette mens barna er små. Fortell dem at alle tanker og følelser er lov. Kort oppsummert kan vi si at man må fokusere på det man vil ha mer av, sier helsesøsteren, og avslutter:

- Det er ikke alle foreldre som greier å ta alt ansvar på egen hånd, så derfor er det viktig at barnehage og skole har samme fokus. Barna må lære dette tidlig, helt fra barnehagealder.