Det kan være utrolig fortvilende å få influensa, få lungebetennelse eller brekke armen like etter du har startet i ny jobb. For hva gjør du da? Du vil ikke bli verre eller smitte kolleger, men du vil heller ikke tape inntekt.

- For å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver må du ha vært ansatt i fire uker. Men du kan ha rett til sykepenger fra NAV om du blir syk før det har gått én måned, sier Elin Spjelkavik, direktør for juridiske tjenester i Hovedorganisasjonen Virke.

LES OGSÅ: Slik kan du bruke egenmeldingsdager på jobb

Krav på sykepenger

For å kunne ha rett til å få sykepenger før du har vært i jobben i fire uker, må du oppfylle noen krav.

- Dersom du har vært midlertidig ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn én måned og er i arbeid nå, kan du ha rett til sykepenger fra NAV, sier Bjørn Erstad, kontorsjef for sykefraværskontoret i NAV.

Oppfyller du ikke disse kravene, kan du søke om sosialstønad.

For å få sykemelding med sykepenger må du være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, ifølge Erstad.

Er du for syk til å gå til legen, kan du ringe legekontoret og si ifra.

- Da noterer de at du er syk fra den dagen, og så kan du få en legetime når du kommer deg for å få ordnet sykemeldingen, tipser Spjelkavik.

Legen avgjør dine behov

Det er legen, eller en annen behandler med rett til å sykemelde deg, som avgjør om du er dårlig nok. Du må opplyse legen om hva du jobber med og hvor du jobber.

- Hvis du sier at du er så dårlig og plaget at du ikke er i stand til å være på jobb og gjøre jobben din, så får du sykemelding, sier fastlege Bjørn Berge Hansen, som også jobber som rådgivende overlege i NAV.

Han forklarer at dette er vanlig praksis blant leger, selv om loven sier at du kun har krav på sykemelding hvis du faktisk har en sykdom.

Han mener imidlertid at alle leger burde følge loven, da det er en voksende utfordring at så mange er ute av jobb på grunn av helseplager.

Bjørn Berge Hansen.jpeg
Bjørn Berge Hansen.jpeg
LEGE: Bjørn Berge Hansen mener leger ikke bør gi sykemelding til pasienter som er frisk nok til å gå på jobb.

Det er nemlig flere grunner for at folk ønsker og trenger sykemelding for annet enn for eksempel influensa.

- Blir du snart arbeidsledig, og går til legen og forteller at du er så bekymret over situasjonen din at du ikke klarer å gjøre jobben din, får du sykemelding, sier han.

Gravide er også en gruppe som gjerne ønsker sykemelding, uten at de har sykdom.

- Det er helt naturlig at gravide har plager under svangerskapet, men mange trenger gjerne en sykemelding for å få ro til å komme seg fra noen av plagene, sier han.

Sykemelding under ferien

Legen fyller ut et skjema om sykemeldingen elektronisk, og sender til NAV.

- Det du er nødt til å gjøre selv er å gi beskjed til arbeidsgiveren din at du er sykemeldt. Da kan han eller hun logge seg inn på NAV og hente ut sykemeldingen din for å få registrert den, forklarer Berge Hansen.

Du trenger ikke benytte deg av alle sykedagene du får, om du føler deg friskere. Du er nødt til å fylle ut et skjema etter du har vært sykemeldt. Der skal du melde fra om du for eksempel har gått tilbake i jobb før sykemeldingen er over.

LES OGSÅ: Slik blir du kvitt forkjølelsen

- Du har plikt til å melde fra om du drar på ferie når du er sykemeldt, eller om du føler deg frisk nok til å gå tilbake i jobb, sier Spjelkavik.

- Den som er sykmeldt må ha dialog med arbeidsgiver og informere om funksjonsevnen sin, og hvilke muligheter han har for å komme tilbake i arbeid med eller uten tilrettelegging på arbeidsplassen, forteller Erstad.

Gradert sykemelding

En sykemelding bør ikke gis for mer enn 14 dager av gangen, mener Erstad. Trenger du å forlenge den, må legen vurdere deg på ny. Du trenger imidlertid ikke være 100 prosent frisk for å gå tilbake i jobb.

- Du kan ha gradert sykemelding, og komme gradvis tilbake på jobb etter hvert som du blir friskere uten at du straffes for det økonomisk, sier Elin Spjelkavik i Virke.

Denne ordningen skal bidra til at du opprettholder kontakten med arbeidsplassen og bruke de mulighetene du har til å jobbe.

Ifølge NAV.no sine nettsider står det at du kan motta sykepenger ned til 20 prosent, som vil si at du kan være i 80 prosent stilling og være 20 prosent sykemeldt.

«For å kunne arbeide gradert er du avhengig av at arbeidsgiveren din legger til rette for det. Dere samarbeider om å finne fram til en funksjonell og akseptabel arbeidsordning», ifølge NAV.

Du har rett til sykepenger i inntil ett år, uavhengig av antall sykemeldinger og om du har vært helt eller delvis sykmeldt.