Det er noe som ikke stemmer i universet.

Da Albert Einstein la frem sine berømte teorier på begynnelsen av 1900-tallet, snudde det opp ned på vår forståelse av verden. Men vitenskapen ble samtidig fort klar over noe underlig:

Den massen vi kan observere rundt oss i universet er tilsynelatende altfor liten i forhold til hva Einsteins teorier tilsier.

Mørk materie

For å forklare avviket ble ideen om mørk materie skapt. Det er en usynlig masse som bare må være der for at Einsteins relativitetsteori skal stemme. Sammen med mørk masse operere det vi kaller for mørk energi, som er et enda større mysterium for forskerne.

Sammenlagt må mørk masse og mørk energi stå for om lag 95 prosent av universets masse. Det vi observerer av stjerner og gass utgjør bare fem prosent.

Mørk materie er aldri blitt påvist i et laboratorium, men det er gjort flere observasjoner som tyder på at den er i spill. Blant annet roterer galakser så fort at tyngdekraften til den synlige materien ikke kan forklare hvorfor galaksene holder sammen.

Les også: Dette verdenskartet er helt feil

Det vi kan observere i universet blir forklart gjennom «standardmodellen». Her er det fire grunnleggende krefter som gjelder, tyngdekraften, elektromagnetisme, og svak og sterk kjernekraft (fargekraft).

Ny partikkel kan være oppdaget

Men nå kan forskere ved Institutt for atomforskning i Ungarn (Atomki) ha oppdaget en helt ny partikkel – X17 – som kan utgjøre en hittil ukjent femte kraft og som kan hjelpe med å forklare mørk materie.

Det skriver fysikerne Celine Boehm ved Universitetet i Sydney og Tibor Kibedi ved Australian National University i en artikkel på The Conversation.

Forskere kom på sporet av X17 i 2016 og nå har nye tester gitt mer informasjon. Kort fortalt har forskerne akselerert partikler mot hverandre i høye hastigheter, og analysert resultatet fra kollisjonen.

Det var slik en oppdaget den berømte «gudepartikkelen» Higgs boson i 2012.

Uventede resultat i flere forskjellige forsøk kan forklares med tilstedeværelse av den nye partikkelen.

X17 regnes også for å være et boson, som har den egenskapen den har kraft. En annen viktig egenskap er at X17 later til å ha lav vekt, kun én titusendel av Higgs boson.

Partikkelen er ikke endelig bekreftet, men fysikerne avviser at de gjentatte observasjonene kan være en tilfeldighet. Funnet må likevel bekreftes av et uavhengig forskerteam.

Den manglende biten i puslespillet

Dersom X17 bekreftes, argumenterer fysikerne for at en egenskapene til lettvektspartikkelen er nettopp hva som skal til for å overføre kraft mellom partikler av mørk materie på omtrent samme måte som lyspartikler gjør for vanlig materie.

Videre kan egenskapene til partikkelen være den manglende puslespillbitene som «kan forklare hvordan mørk materie kommuniserer med vår verden», skriver Boehm og Kibedi, og avslutter:

Hvis bekreftelsen kommer, kan den neste oppdagelsen være selve mørk materie-partiklene.