Hvert år i den niende måneden i den islamske kalender praktiserer troende muslimer faste fra soloppgang til solnedgang. På Wikipedia kan vi lese at å overholde ramadan regnes som en av islams fem søyler (trosbekjennelse, bønn, faste, pilegrimsreise og velferd/veldedighet).

Det aller viktigste i Ramadan er at man fra soloppgang til solnedgang ikke skal bryte fasten med handlinger som: å drikke, spise, ha sex, røyke eller krangle. Man skal også vise solidaritet for medmenneskene. Denne fasten betegnes som en religiøs plikt.

Les også: Kule og åpne nordmenn: Bli kjent med mangfoldet blant innvandrere

Hvorfor feires Ramadan?

Ramadan feires fordi profeten Muhammed på denne tiden i år 610 fikk første åpenbaring fra erkeengelen Gabriel i en grotte utenfor Mekka i dagens Saudi-Arabia.

Dette var del av en serie av flere åpenbaringer som senere ble skrevet ned i muslimenes hellige bok, Koranen. Den hellige boka består av 114 suraer, som hver inneholder en serie vers med anvisninger om hvordan en rettroende muslim bør leve livet sitt.

Dette kan du lese i Al-Baqarah sura, vers 185 i Koranen:

Måneden ramadan er den da Koranen ble sendt ned, som er rettledning for menneskeheten, den inneholder klare tegn som leder (til den rette veien), og som skiller (mellom sannheten og falskheten). Derfor må den av dere som opplever denne måneden, faste i den, men den som er syk eller på reise, må fullføre antallet (ved å faste et likt antall) andre dager. Allah ønsker letthet for dere og ønsker ikke hardhet for dere, og det for at dere skal klare å fullføre det fastsatte antallet, og for at dere skal opphøye Ham for den rettledningen Han har velsignet dere med, og slik at dere må bli takknemlige.

Når er Ramadan?

I år starter Ramadan 21. mars og avsluttes 21. april., men høytiden faller på forskjellige tidspunkt hvert år.

Det islamske kalenderåret følger månen og er 11 dager kortere sammenliknet med vår gregorianske kalender. Det betyr at ramadan rykker frem 11 dager hvert år. I løpet av 36 år vil man derfor oppleve å faste i alle årstider.

Les også: Norske muslimer faster lengst i verden

I Norden kan det være særlig utfordrende å faste i sommerperioder hvor dagene er lange. Tidspunktet for fasten kan da strekke seg over mer enn 20 timer. Helt nord går solen som kjent aldri ned i deler av sommeren. Da blir det vanskelig å følge den tradisjonelle fastetiden. Derfor det da mange som velger å følge Mekka-tid (15 timer)

ÅrRamadan starterSiste fastedag
202323. mars21. april
202411. mars10. april
20251. mars30. mars

Reglene for Ramadan

Det aller viktigste er å vise respekt og kjærlighet for Gud og Koranen og dedikere seg til gudsdyrkelsen.

Man faster for man skal hengi seg til Gud og det åndelige. Ikke de basale fysiske behovene som mat, drikke og sex. Samtidig skal man utvise solidaritet og medfølelse med de fattige som kanskje ikke har mat nok. Det handler om å være spirituelt og sosialt engasjert.

En hovedregel som står beskrevet i muslimenes hellige tekster, er at man gjør sitt beste for å unngå forbudte handlinger, og at man samtidig gjør alt for å yte gode gjerninger for sine medmennesker. I følge tradisjonen er altså fasten ugyldig dersom man ikke gir ut almisse. For ikke-fastende muslimer er det ofte tradisjon å gi bidrag til humanitære organisasjoner på denne tiden. Det er også grunnen til at det ofte kommer det fred- eller dialog-initiativer fra muslimer på denne tiden.

Les også: Hvorfor feirer man påske?

Når er Id?

Id er markeringen som kommer etter at fasten er over og betyr fest eller høytid på arabisk. Feiringen begynner ved solnedgang den siste dagen i ramadan, og varer hele neste dag. Det betyr at den i år starter på kvelden 21. april og fortsetter dagen dagen etter.

Festen markerer at en måned med faste er over. Dette er en dag hvor familien skal være samlet og det forberedes måltider gjennom hele dagen. Barna får også gaver.