Her er historien til kvinnedagen, hvorfor vi feirer den og hvilke saker som det kjempes for 8. mars i Norge og andre land.

Den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, har en historie som starter i USA.

Det amerikanske sosialistpartiet (Socialist Party of America), et sosialdemokratisk parti lignende Arbeiderpartiet i Norge, arrangerte en markering den 28. februar 1909.

Starten for denne markeringen var kamp for kvinners stemmerett.

I 1909 var det kvinnelig stemmerett i tre land: New Zealand, Australia og Finland. I Norge fikk kvinner stemmerett i 1913, i USA i 1920.

Det siste landet som har innført kvinnelig stemmerett er Saudi-Arabia, for lokale valg. I Europa innførte Liechtenstein kvinnelig stemmerett i 1984.

I 1910 vedtok den internasjonale sosialistkonferansen, som det året ble arrangert da i København, å lage en årlig markering for kvinners rettigheter.

Den gangen først og fremst for å sørge for at kvinner fikk stemmerett og like rettigheter til arbeid i alle land.

Fire år senere, i 1914, ble kvinnedagen arrangert på en søndag, den 8. mars. Siden den søndagen har kvinnedagen blitt lagt til nettopp den datoen.

Tre år senere demonstrerte russiske, kvinnelige tekstilarbeidere i Petrograd (i dag St. Petersburg). Demonstrasjonen regnes som starten på oktoberrevolusjonen, som gjorde Russland til kommunistisk land.

Dagen var den 23. februar i den russiske kalenderen, men 8. mars i vår, og ble gjort til offentlig høytidsdag i det kommunistiske Sovjetunionen.

8. mars først feiret i kommunistiske land

Dagen ble først og fremst feiret i kommunistiske og sosialistiske land i de første årene, og i 1949 ble det også en offentlig høytidsdag i Kina. Det var en markering i Norge i 1915 da kvinneforbundet i Arbeiderpartiet hadde en markering for fred, men det var ikke før etter den andre verdenskrig at dagen fikk større oppslutning.

Togene slik vi kjenner dem i dag kom i Norge i 1972, etter initiativ fra Kvinnefronten ved Universitetet i Oslo. Den organisasjonen er det som kalles en radikalfeministisk organisasjon som historisk var nært knyttet til Arbeidernes Kommunistparti.

Storhetstiden til kvinnedagen på 70-tallet

8. mars hadde storhetstiden på 70-tallet, og nådde sitt høydepunkt i 1978 da over 20 000 deltok i tog i Norge. I 1975 vedtok også FN at dagen var en offisiell FN-dag.

Oppslutningen sank rundt togene fra 90-tallet, men i 2014 ble det igjen stor oppmerksomhet og oppslutning. Kampsaken den gangen var reservasjonsrett for leger rundt abort.


Dagen er i nå en offisiell fridag i Afghanistan, Angola, Armenia, Aserbadsjan, Hviterussland, Burkina Faso, Kambodsja, Kina (for kvinner), Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Eitrea, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Madagaskar (for kvinner), Moldova, Mongolia, Nepal, Russland, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukrainia, Uzbekistan, Vietnam og Zambia.

kvinnedag2014

Kvinnedagen har de siste årene tatt seg opp i popularitet. Her fra 2014, hvor legers reservasjonrett mot abort var et brennhett tema. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Paroler 8. mars 2019

Paroler er offentlig vedtatte saker som skrives på faner i togene.
Se flere paroler på Kvinnefrontens hjemmesider her
Parolene i Trondheim:
 1. KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING! (Hovedparole)
 2. VÅRT LIV! VÅR KROPP! FORTSATT SELVBESTEMT ABORT! (Hovedparole)
 3. Frihet til verdens rullende kvinner – la oss delta og bidra som alle andre
 4. Ut med rasistene, inn med feministene
 5. Flere barn i Norge, de må kunne være mørke og. Ta ansvar!
 6. Skam over norsk asylpolitikk
 7. Feministhus i Trondheim nå!
 8. Flere jordmødre NÅ!
 9. Kloke koner, vonde minner, aldri mere strikkepinner!
 10. Mer kunnskap om kvinnesykdommer!
 11. Frihet for fengslede kvinner og barn i Tyrkia
 12. Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge
 13. Stopp voldtekt som våpen mot kvinner i krig og konflikt
 14. Støtt palestinske kvinner – nei til apartheid og okkupasjon
 15. Trosfrihet for kvinner i alle land
 16. Verden vinner – med utdanning til alle kvinner
 17. Kjemp for verdens jenter – stopp barneekteskap og kjønnslemlestelse
 18. Kvinnekamp er klimakamp / klimakamp er kvinnekamp
 19. Ja til 6-timers dag
 20. Kan du gi fast jobb til én kvinne, kan du gi fast jobb til to
 21. Likelønn nå!
 22. Pornofri barndom – nettpornofilter nå!
 23. Bekjemp seksualisert vold
 24. Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov nå!
 25. Styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltak for prostituerte!

Parolene i Oslo:

 1. Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene! (Hoved-hovedparole)
 2. Stopp trakassering av kvinner på jobb – ILO-konvensjon NÅ!
 3. Vi krever hele faste stillinger!
 4. Minoritetskvinner: Se oss! Hør oss! Gi oss arbeid!
 5. Arbeid til alle, sekstimersdag nå!
 6. Aktiv politikk for flere jenter i byggebransjen!
 7. Ingen pensjon under 2/3 av lønna!
 8. Norge må ta ansvar – gi traffickingofre oppholdstillatelse!
 9. Stans all vold og trakassering av kvinner!
 10. Stopp voldtekt som våpen mot kvinner i krig og konflikt
 11. Kvinner krever NATO-baser ut av Norge!
 12. Klimakamp er kvinnekamp
 13. Hele lønna – halve makta! Knus patriarkatet!
 14. Stopp regjeringas angrep på kvinners rettigheter
 15. Jeg går på skole, ikke kall meg hore – stopp sexismen i skolegården
 16. Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æresvold
 17. Forsvarlig fødsel- og barselomsorg i hele landet
 18. Vi vil ikke føde for Erna!
 19. Nei til surrogati – livmor er ikke en handelsvare!
 20. Kvinnehelse er folkehelse – bort med mannen som norm!
 21. Opp alle jordens lesber!
 22. Prostitusjon er vold mot kvinner – Styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene
 23. Pornofri barndom – Ja til nettpornofilter!
 24. Ja til NIPT og fosterdiagnostikk
 25. Lavterskeltilbud og fri rettshjelp i saker om seksuell trakassering!
 26. Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!
 27. Stopp voldtektene – døm overgriperne! Samtykkelov nå!
 28. Byrden over på voldsutøver – bruk omvendt voldsalarm!

Parolene i Bergen:

 1. Hvorfor sone verre bare fordi vi er færre?
 2. Nei til nedlegging av kvinners soningstilbud ved Øyen
 3. Like rettigheter for kvinner i fengsel
 4. Styrk sexkjøpsloven, øk straffene og krev hjelpetiltak nå!
 5. Stopp voldtektene – døm overgriperne! Samtykkelov nå!
 6. Kvinners liv-kvinners valg- bort med nemdene
 7. Forsvarlig fødsel- og barselomsorg i hele landet
 8. Kvinnehelse=barnehelse=folkehelse
 9. Minimum to liggedøgn ved fødsel
 10. Vern kvinner i krig. Nei til voldtekt som våpen
 11. Flere kvinnelige gründere
 12. Innfør eit tredje kjønn
 13. Transkamp er også kvinnekamp
 14. Rett til helsehjelp for papirløse
 15. Jeg har opplevd #metoo
 16. Kvinner forandrer verden
 17. Kjerringer mot at EU skal styre strømmen (Nei til EU)
 18. Nei til sweatshops og slaveri – Ingen er fri før alle er fri
 19. Min kamp – vår kamp
 20. Sex uten samtykke er voldtekt!
 21. Likestilling og inkludering for alle verdens kvinner
 22. Kvinner med funskjonsnedsettelser er også mer utsatte for overgrep og vold.
 23. Vi ønsker en verden som er reelt inkluderende. Veien dit er lang.
 24. Kampen mot sorteringssamfunnet skjer ikke i livmoren
 25. Opp alle jordens skeive feminister
 26. «Bruk stemmeretten – stem på en feminist!»
 27. «Kvinnekamp er klassekamp»
 28. Klimakamp er kvinnekamp
 29. kvinners kropp er ikkje forhandlingsvare – forsvar abortlova!
 30. Kamp for full kvinnefrigjøring
 31. Utvid selvbestemt abort – fjern nemdene!
 32. Norge svikter traffickingofre – gi dem opphold!
 33. Kurdiske kvinner kjemper mot alle former former for kvinneundertrykking
 34. Papirløse kvinner er også kvinner!
 35. En lønn å leve av – En dag å leve med – 6- Timers normalarbeidsdag
 36. Frihet fra seksuell trakassering – #ikketilforhandling
 37. Hent ISIL-barna hjem
 38. Stopp menneskehandel
 39. Arbeidstakerstatus til fosterforeldre
 40. Solidaritet med palestinske kvinner
 41. Kødd aldri mer med abortloven
 42. Ta kampen for 6-timersdagen
 43. Til kamp for heltidskommunen
 44. Kvinner for fred – mot krig og militarisme
 45. Mangfold er styrke
 46. Ja til flere minoritetskvinner i arbeidslivet
 47. Vold er ikke kjærlighet
 48. Min identitet er min styrke!
 49. Lytt til meg- la meg snakke!
 50. Kvinne! Bryt ikke sammen, bryt ut!
 51. Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som faktisk rammer deg selv!

FNs offisielle parole for kvinnedagen i 2019 er Think Equal, Build Smart, Innovate for Change.