Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene, etter julen og påsken. Den er viktig fordi den blir definert som dagen da kirken ble grunnlagt, kan du lese på Bibel.no.

Grunnen til at den blir kalt det, er fordi det var på 1. pinsedag at Den hellige ånd kom til apostlene og gav dem styrke og ord slik at de kunne begynne å snakke om Jesus.

Les også: Derfor har vi fri på 2. pinsedag

Hva er pinse?

Preses og biskop Helga Haugland Byfuglien i Den norske kirke forklarer til Nettavisen at ordet pinse kommer fra det greske ordet pentecoste, som betyr den femtiende dagen. Pinsen kommer altså femti dager etter påskedagen, eller egentlig 49 dager, sju uker.

Tidspunktet for pinsen følger dermed når på året påsken faller. Den blir derfor, i likhet med påsken, en bevegelig høytid. Pinsedagen kan tidligst være 10. mai og senest 13. juni.

Pinsen blir kalt kirkens fødselsdag, men Byfuglien ønsker å presisere at det ikke handler om de fysiske byggene, men kirken forstått som forsamlingen av alle troende.

- Pinseunderet handlet om hvordan Den hellige ånd fylte apostlene og gjorde dem i stand til å forkynne evangeliet slik at folk med ulike språk og kulturer kunne forstå og tro, forklarer hun.

Kirkene tror derfor at Den hellige ånd er en kraft som hjelper mennesker til å se, tro på og leve med Gud.

- Gud er gjennom Den hellige ånd tilstede i vår verden og en del av våre liv gjennom Den hellige ånd, fortsetter biskopen.

Selve pinsefeiringen har en lang tradisjon. Som kristen fest omtales den allerede veldig tidlig på 200-tallet.

- Det er en eldgammel kristen tradisjon og trolig fast etablert allerede på 300-tallet, sier Ørnulf Hodne, folkeminneforsker ved Universitetet i Oslo, til Nettavisen.

Hva skjedde i pinsen?

Før Jesus tok avskjed med disiplene på Kristi Himmelfartsdag lovet han samtidig disiplene sine at de skulle få en talsmann, Den hellige ånd.

Under den jødiske pinsefeiringen er disiplene samlet i et hus hvor det plutselig kommer noe som likner et kraftig vindkast, deretter setter «tunger av ild» seg på disiplene. I Apostlenes gjerninger, kapittel 2 kan du lese at dette gjør at de blir fylt av Den hellige ånd og begynte å tale alle verdens språk.

Byfuglien forklarer videre at det var på pinsedagen at disippelen Peter holdt sin berømte tale. Her knytter han Jesus sin død og oppstandelse med Guds innsettelse av han som messias.

Det heter seg at ca. 3000 mennesker av alle nasjonaliteter lot seg døpe denne dagen. Derfor kalles den kirkens fødselsdag.

Les også: Fjern alle religiøse helligdager

Hvorfor er pinsen så vanskelig å forstå?

Sammenliknet med jul og påske feires pinsen lite, og er generelt vanskelig å forstå for de aller fleste.

- Den kommer kanskje litt for tett på påske og det er heller ikke lenge til midtsommers, som er veldig sterk tradisjon. Den har falt litt mellom to stoler, sier Hodne.

Han mener at kirken burde vært bedre til å «markedsføre» dagen.

- En såpass viktig høytid kunne vært sterkere markert fra kirken siden selv. Folk flest vet jo knapt hvorfor den feires, sier Hodne.

Byfulglien skjønner at betydningen av høytiden er vanskelig å forstå og at kirken ikke har klart å lage en mer «folkelig» feiring av den.

- Jul er fødsel, påske er død og oppstandelse. Dette er enklere å skjønne enn at ånden blir gitt menneskene. Den tredje delen av treenigheten, Den hellige ånd, er samtidig er mer diffus figur enn Gud og Jesus, sier Byfuglien.

Det er derfor den aldri har fått fotfeste i den generelle befolkningen, men for kirken er det en viktig høytid som markeres med festgudstjeneste landet over.

- Betydningen av pinseunderet i dag er at vi er gitt et fellesskap med Gud i det at hans Ånd har tatt bolig i oss, og at Gud er nærværende i verden og i våre liv, avslutter biskopen.