Gå til sidens hovedinnhold

I disse yrkene opplever kvinner mest seksuell trakassering

Les hvilke yrker som er spesielt utsatt.

Det er unge kvinner som er spesielt utsatt for seksuell trakassering, ifølge undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Ifølge ny statistikk, som presenteres hver tirsdag via deres nye temaside «Slik har vi det - Livskvalitet og levekår», er mobbing og seksuell trakassering like vanlig overalt i landet vårt.

Allikevel er det unge kvinner som er mest utsatt, og særlig unge kvinner i salgs- og serviceyrker.

Det er også slik at sykepleiere og helse- og omsorgsarbeidere relativt ofte utsettes for seksuell trakassering, mens personer i håndverksyrker, helse- og sosialyrker og de som jobber som politi eller lignende, er særlig utsatt for mobbing.

Undersøkelsen viser også at studenter relativt ofte er utsatt for seksuell trakassering og mobbing, sammenlignet med de som jobber heltid.

Dette kan forklares med alder og at de jobber i yrker der man oftere er utsatt for ubehagelig adferd fra andre.

Les også

Unge jenter sextrakasseres når det drikkes

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering defineres som regel som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krekende og plagsom for den som rammes. Det er vanlig å skille mellom fysisk, verbal og ikke-verbal trakassering.

Ifølge arbeidslivet.no rammer seksuell trakassering i arbeidslivet først og fremst kvinner, men menn er også utsatt.

Ifølge en undersøkelse fra 2015 ( McDonald & Charlesworth 2015) rapporterer menn i større grad om trakassering fra andre menn eller mannlige kolleger, mens kvinner sjelden rapporterer om trakassering fra andre kvinner.

En av ti opplever trakassering hver måned

Tidligere undersøkelser fra SSB viser at det er yrker innen personlig tjenesteyting og sikkerhetsarbeid som skiller seg ut negativt.

Hele en av ti, uavhengig av kjønn, opplever i disse yrkene seksuell trakassering en gang i måneden eller oftere.

Det er hovmestere, servitører og barkeepere som opplever mest trakassering. Hele 32 prosent svarte bekreftende på at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og det antas at dette i stor grad handler om oppmerksomhet fra kunder. At alkohol er involvert kan også bidra til å senke terskelen for utilbørlig adferd, kan vi lese av undersøkelsen.

En annen yrkesgruppe som er overrepresentert, er omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. 17 prosent i denne yrkesgruppen oppgir at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Ungdommer er mest utsatt

Blant skoleelever er seksuell trakassering et problem med stort omfang.

Ifølge nettstedet Ung.no, viser en en større undersøkelse i videregående skole i Sør-Trøndelag 2013-2014, at hele 63 prosent av jentene og 62 prosent av guttene rapporterte å ha opplevd minst en form for seksuell trakassering siste år. 46 prosent gutter og 34 prosent jenter oppga også å ha trakassert andre seksuelt.

Seksuell trakassering er helt klart ikke bare noe som jenter blir utsatt for av jevnaldrende gutter eller som menn utsetter kvinner for, skriver de på sine sider.

Les også

De 10 beste stedene å bo - hvis du er kvinne

Har du sett denne videoen?

Kommentarer til denne saken