Det er alt for få som tar influensavaksinen i Norge. Folkehelseinstituttet sier vi bør ha en vaksinasjonsgrad på 75 % blant mennesker i risikogruppen, men bare 27 % av dem velger å ta vaksinen. Flere blir innlagt på sykehus og dør av influensa hvert år. Nå står influensasesongen og banker på døren og det er viktig å få opp andelen som vaksineres – influensavaksinen redder liv!

Hva er influensa?

Influensa kommer oftest i perioder, såkalte epidemier. Forrige epidemi startet i oktober 2017 og varte helt til mars 2018. Det er estimert at ca. 5.000 personer i Norge er innlagt på sykehus med influensa hver sesong. Mellom 200 og 2000 personer dør hvert år som følge av influensa (Folkehelseinstituttet). Samfunnskostnadene er åpenbart store.

Influensa er en infeksjon i luftveiene som skyldes influensaviruset. Symptomene på influensa er feber, leddsmerter og hoste. Mange får høy feber og må være hjemme fra jobb og barnehage i flere dager. Influensa rammer hardt og brutalt, og du blir syk fra én dag til den andre. Normalt friske mennesker kommer seg greit etter en runde med influensa, men for andre kan influensaviruset i seg selv forårsake alvorlige sykdommer - og i verste fall død. Kjente komplikasjoner i et alvorlig influensasykdomsforløp er blant annet lungebetennelse, organsvikt og varig funksjonsnedsettelser.

Pandemisk influensa topper listen over «10 trusler mot global helse» fra Verdens Helseorganisasjon. Vi vet det kommer til å komme en pandemisk influensa, vi vet bare ikke når.

I år er det hundre år siden Spanskesyken, det syns jeg vi bør markere med at flere vaksinerer seg.

Alt for få velger å ta influensavaksinen

I følge SSB er det bare 14 % av befolkningen som tar vaksinen. Rundt 1,5 millioner mennesker er i risikosonen, men bare 27 % av de tar influensavaksinen. Målet fra Folkehelseinstituttet er 75 % vaksinedekning. Vi ligger langt unna dette målet!

Fra et medisinsk perspektiv er det ganske uforståelig at så få velger å vaksinere seg. Det virker som folk ikke skjønner alvoret, er unødvendig skeptisk eller bare ikke vet at de bør ta vaksinen. Vi må løfte blikket vårt ut fra egen navle - tenk på babyen til naboen din eller kollegaen med nedsatt immunforsvar, de har ikke god nok helse til å takle viruset. Man kan også smitte et døgn før man selv blir syk. Du tar et samfunnsansvar ved å ta vaksinen, det er ikke kun for at du selv skal slippe å bli syk, men at du ikke skal smitte andre.

Apotekerforeningen gjorde en undersøkelse nylig som viste at over 30 % ønsket å ta vaksinen dersom den ble mer tilgjengelig. I år er vaksinen mer tilgjengelig gjennom samarbeid mellom apoteker og nettleger,. Fastlegene har også et stort ansvar med å informere alle sine pasienter som er i risikogruppen om å ta vaksinene og tilrettelegge for det. De bør ha tydelige plakater på kontoret, og aller helst sende ut informasjon digitalt til pasientene sine. Vi vet at mer informasjon fra leger hjelper med å få opp andelen som tar vaksinen.

Vaksinen er trygg og gjennomtestet, det er ingen grunn til å være skeptisk til selve vaksinen.

Hvem bør vaksinere seg?

Disse gruppene er i risikogruppen og bør uten tvil vaksinere seg:

- De over 65 år

- Alle med kroniske lidelser, diabetes, alvorlig fedme eller nedsatt immunforsvar

- Beboere i omsorgshjem og sykehjem

- Gravide i 2. og 3. trimester

- Alle som har kontakt med immunsvekkede pasienter

- Helsepersonell med pasientkontakt

- Svinerøktere

Jeg som lege må stå frem som et forbilde for andre, og har selvsagt tatt vaksinen. Mine kollegaer på Colosseumklinikken har også tatt den. For meg hadde det vært helt forferdelig dersom en av mine pasienter ble smittet på grunn av meg, det skal være trygt å gå til lege eller bli lagt inn på sykehus. Velger du å jobbe i helsevesenet bør du også ta ansvaret med å stå frem som forbilde og hindre smitte. Tar ikke helsepersonell vaksinen sprer man unødvendig skepsis til en helt trygg og viktig vaksine.

Hva med normalt friske personer?

Arbeidsgivere taper store beløp hvert år på grunn av sykefravær grunnet influensa. I tillegg er det ganske kjipt å bli syk av influensa, det tror jeg alle som har hatt det kan skrive under på. Og nei, influensa er ikke det samme som forkjølelse. Du tar et ansvar for deg og omverdenen ved å velge å vaksinere deg, du minimerer smitterisikoen. De samfunnsøkonomiske gevinstene er store dersom normalt friske mennesker også velger å ta vaksinen.

La oss nå ta et skikkelig krafttak for å få opp vaksinasjonsandelen - for deg og naboen din.

Hilsen LegeLars

Medisinsk ansvarlig og lege i Eyr - legene på mobil
Fastlege og daglig leder hos Colosseumklinikken

Er det noe du ønsker at jeg skal skive om i denne spalten? Send en e-post til hei@eyr.md så er det kanskje ditt spørsmål jeg blogger om neste gang.