Onsdag morgen starter rettssaken hvor TV-profilen står tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd i Oslo tingrett. Selv om Bernt Hulsker har erkjent forholdene han er anklaget for, får han ikke såkalt tilståelsessak.

Dette er en forenklet behandling i retten og som i de aller fleste tilfellene gir redusert straff. I en tilståelsessak møter bare den anklagede, noen tilfeller med advokat, og gir forklaring for en dommer.

I rettssaken mot Hulsker er det satt av én dag i retten og det blir full vitneførsel og dokumentasjon, i tillegg skal den fornærmede dørvakten i saken forklare seg. En fordel med tilståelsessaker er også muligheten for strafferabatt.

Mulig strafferabatt kan ryke

Det var i mars i år at Hulsker deltok på et forsinket julebord med VGTV-gjengen.

Årsaken til at Hulsker ikke får tilståelsessak i retten er fordi han ikke husker nok til at det kvalifiserer til å få en tilståelsessak, selv om har erkjent forholdene. Dette reguleres etter straffeprosesslovens paragraf 248.

To av vilkårene er:

  • Siktede må samtykke i at saken går som tilståelsessak.
  • Han må gi en uforbeholden tilståelse i retten.

Verken Hulsker eller forsvarer Bernt Birkeland har besvart Nettavisens henvendelser tirsdag.

– Han tar tiltalen til etterretning. Han har beklaget og samarbeidet med politiet fra dag én. Han ser nå frem til å legge dette bak seg, sa Birkeland til Nettavisen da tiltalen ble kjent i juni.

– Jævla n****

I avhør har dørvakten forklart at Hulsker var voldelig etter å ha blitt kastet ut fra karaokebaren Syng Mer i Oslo sentrum. Dørvakten har også hevdet at han fikk en albue i halsen av Hulsker, som også har vært ett av dørvaktens idoler.

Festen med Hulskers daværende arbeidsplass ble avsluttet på karaokebaren, der 45-åringen skal ha kommet med grov hets mot innvandrerbakgrunnen til en dørvakt. Han skal siden ha blitt kastet ut av utestedet to ganger, den siste gangen med makt.

Les også: Ekspert reagerer på VGs Bernt Hulsker-dekning

Som følge av dette ble Hulsker anmeldt av den aktuelle dørvakten, som tidligere har delt sin side av saken overfor TV 2.

– Han reiste seg rett opp og kalte meg en jævla n****, sa han til kanalen en drøy måned etter hendelsen.

Videre forklarte dørvakten at han fikk en albue i halsen da han til slutt måtte få 45-åringen ut av utestedet med makt.

– Jeg gikk rett inn og sa tydelig ifra om at han måtte dra, men han nektet. Da gikk jeg fysisk til verks og la hendene hans på ryggen. Han er en stor mann, så det var ikke lett å få han med meg ut. Jeg gikk rett bak ham og holdt hendene hans. Da vi kom utenfor, slapp jeg. Han slang armen sin opp mot ansiktet mitt og traff meg i halsen med albuen, sa han.

Situasjonen skal deretter ha blitt kaotisk for dørvakten, som til slutt kastet ut hele VGTV-festen.

Les også: Bernt Hulsker-bråket: Video kan ha fanget mulig voldsepisode mot dørvakt

Politiet: Vil ikke si noe om alvorlighet

Politiadvokat Marianne Aune har vært ordknapp overfor Nettavisen i denne saken.

– Hva er årsaken til at dette ikke går som en tilståelsessak når tiltalte har erkjent forholdene i saken?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på da det blir en del av rettsforhandlingene, sier hun til Nettavisen.

Selv om Aune ikke vil si noe konkret om tilståelsessak i dette tilfellet, forteller hun kort på generelt grunnlag hva en tilståelsessak innebærer.

– Enkelt forklart, hvis det skal avsies tilståelsesdom må det foreligge samtykke fra siktede og en uforbeholden tilståelse. Det betyr at han både må erkjenne de subjektive og objektive vilkårene i en sak.

– Hvor alvorlig ser politiet på denne saken?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Men det jeg generelt kan si om hatkriminalitet er at det er et prioritert fagfelt for politiet som Riksadvokaten har uttalt skal ha prioritet. Hatkriminalitet rammer ikke bare en enkeltperson som blir utsatt, men også gruppen som identifiserer seg med den som blir utsatt. Det er bakgrunnen for at politiet prioriterer dette veldig høyt.

Mistet flere samarbeid

Hendelsen på utestedet i mars i år har fått konsekvenser for Hulsker med tanke på jobb.

I mai kom VGTV og Hulsker til enighet om å avslutte samarbeidet, og overfor egen avis bekreftet administrerende direktør i VGTV, Thomas Manus Hønningstad, at Hulsker ikke lenger ville være tilknyttet VGTV som følge av en intern håndtering av hendelsene på det forsinkede julebordet.

I VGTV medvirket den tidligere fotballspilleren blant annet i «Enkel servering» og «Ikke lov å le på hytta».

Også Hulskers management, Max Social, droppet samarbeidet som følge av anklagene – i tillegg til at Hulsker ble erstattet som programleder i «Fangene på fortet» på TV3.

Øvre strafferamme i lovbestemmelsen om hatefulle ytringer er tre års fengsel, og strafferammen for hensynsløs atferd er bot eller fengsel inntil to år.

Ifølge praksis fra Høyesterett er normalt straffenivå for ett tilfelle av hatefulle ytringer en kortere betinget fengselsstraff kombinert med bot tilsvarende brutto månedslønn. For hensynsløs atferd er normalt straffenivå bot, melder politiet i pressemeldingen.