Nettavisens lesere er glade å både gåter og oppgaver. Her har vi en som dukker opp i matteboka til norske 7. klassinger.

For å løse den, hjelper det å huske litt fra geometri-timene på barneskolen, men det er ikke nødvendig.

Her er oppgaven:

To rette streker ligger over hverandre og danner et kryss.

Vinkelen i krysset B er på 52 grader. Hva er gradene i de øvrige vinklene, A, C og D?

Nedenfor ser du hvordan strekene krysser hverandre.

Står du fast? Her er fasiten