*Nettavisen* Livsstil.

Kommunen har brutt loven: - Forventer en unnskyldning

Fant moren blodig på gulvet:

Kommunen brøt loven og familien til den 87 år gamle kvinnen forventer nå en unnskyldning .

18.01.18 11:12

- Hele denne prosessen har vært utrolig sårende og jeg syns det minste kommunen nå kan gjøre er å komme med en unnskyldning til oss, sier datteren til den 87 år gamle kvinnen, som ifjor høst ble funnet i sitt hjem alene og i en hjelpeløs tilstand.

Hva som har skjedd i timene fra hjemmetjenesten var på besøk hos den eldre kvinnen, til familien fant henne på gulvet, blødende fra hodet, er fortsatt uvisst.

Fikk ikke plass på sykehjem
Datteren til den 87-år gamle kvinnen ringte raskt ambulanse da hun fant sin egen mor på gulvet hjemme, og bare 12 dager etter at hun ble innlagt, døde hun på sykehuset.

I videosaken under får du en rask orientering av saken, fram til det ble opprettet tilsyn:

Familien til 87-åringen hadde lenge prøvd å få den eldre kvinnen innlagt på sykehjem, uten hell, og da hun ble funnet blødende på gulvet av datteren, hadde 87-åringen nylig kommet hjem fra et 14-dagers korttidsopphold på sykehjem. Da hun ble sendt hjem fra korttidsoppholdet kunne hun ikke spise selv, ifølge datteren.

LES SAKEN: - Dessverre gikk min bestemor bort, bare 12 dager etter fallet

- Kommunen har brutt loven
Fylkesmannen i Vestfold besluttet i høst å åpne tilsynssak mot Larvik kommune og tilsynssaken mot Larvik kommune er nå ferdig behandlet.

I konklusjonen står det at kommunen har brutt helse- og omsorgslovens § 4-1 første ledd om forsvarlighet.

Loven om forsvarlighet betyr blant annet at helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven, skal være forsvarlige og at kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at den enkelte pasient skal gis et verdig tjenestetilbud og at den enkelte pasient gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud.

«Ikke gjort ernæringskartlegging av pasienten»

I rapporten fra Fylkesmannen i Vestfold, som er unntatt offentlighet, men som Nettavisen har fått tilgang til, heter det at «kommunens oppfølging av pasientens helsetilstand har vært mangelfull og at pasienten ble overlatt til seg selv uten tilsyn i en tilstand preget av forvirring og uro.»

Den eldre kvinnen hadde problemer med å spise på egenhånd og hun hadde en vektnedgang på fire kilo over sommeren, kommer det fram av rapporten.

Det står også at Fylkesmannen i Vestfold ikke finner at det er gjort ernæringskartlegging av pasienten og at de ikke kan se at kommunen iverksatte andre tiltak for å ivareta en ernæringsmessig oppfølging av pasienten.

«Dette vurderer vi at ikke er i tråd med krav til forsvarlig helsehjelp» står det i rapporten.

Fylkesmannen i Vestfold bekrefter overfor Nettavisen at de har behandlet saken ferdig.

- Vi har bedt om en tilbakemelding fra kommunen innen 1.mars, men jeg kan ikke kommentere innholdet i avgjørelsen, da dette i all hovedsak er taushetsbelagte opplysninger, sier fagsjef i Helse- og sosialavdelingen, Linda Endrestad til Nettavisen.

- Det jeg kan si er at vi har konkludert med at kommunen har brutt helse- og omsorgsloven § 4-1 første ledd om forsvarlighet.

- Vil unnskylde direkte til de pårørende

- Rapporten fra Fylkesmannen er et godt bidrag for videre kvalitetsarbeid, sier kommunalsjef i Larvik kommune, Guro Winsvold til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre.

 - Vi må bli bedre på å gjøre akutte vurderinger, sier kommunalsjef i Larvik kommune, Guro Winsvold. Foto: (Foto: Larvik kommune)

Hun legger til at en eventuell unnskyldning eller tilbakemelding til pårørende i tilfelle vil bli gitt familien direkte.

- Det er ikke noe jeg vil ta gjennom media, sier hun.

- Det er så mye som har sviktet

Datteren til den døde 87-åringen kan fortelle at familien er glade for den konklusjonen Fylkesmannen i Vestfold har kommet fram til i saken og har latt Nettavisen få lese avgjørelsen i sin helhet.

- Det var godt å få bekreftet det vi hele tiden har jobbet for. Nemlig at oppfølgingen av mammas helsetilstand har vært mangelfull fra kommunens side, sier datteren til Nettavisen.

Hun uttrykker en enorm lettelse over at familien ble hørt i denne saken.

- Det er så mye som har sviktet her, og det er viktig å få dette fram i lyset, slik at andre også vet at det nytter å si fra.

- En oppreisning for mamma

Datteren til 87-åringen er glad også på sin egen datters vegne, den døde kvinnens barnebarn. Barnebarnet var nemlig den som først skrev om og delte bildene av sin forslåtte bestemor på sin Facebook-profil.

- Det ble mange spekulasjoner og personangrep, noe som gjorde at hun måtte slette innlegget. Rapporten vi har fått fra Fylkesmannen viser nå at dette ikke bare har vært «tull». At Fylkesmannen mener at kommunen har brutt loven er også en slags oppreisning for mamma, som måtte gjennom så mye, sier hun til Nettavisen.

- Hvordan kunne de forlate henne slik?

Familien til den døde kvinnen mener kommunen, som hadde ansvar for kvinnen gjennom hjemmesykepleien, sviktet i sin oppfølging på flere områder. De stilte flere kritiske spørsmål til kommunens vurderinger og handlinger da de leverte sine innspill og tilbakemeldinger i tilsynssaken som nå er ferdig behandlet.

- Oppfølgingen over tid var alt for dårlig, og det aller verste, syns jeg, er at det ikke ble ringt etter ambulanse når mamma både var ute av stand til å bevege seg og var urolig og forvirret, sier datteren.

Hun forteller at familien leverte flere spørsmål og punkter til Fylkesmannen om kommunens håndtering, da det ble åpnet tilsyn:

- Hvorfor etterlot de pasienten i lenestolen når hun trengte hjelp til å gå?
- Hvordan kan man forlate et menneske som er preget av hallusinasjoner, forvirring og angst?
- Hvorfor ble ikke pårørende kontaktet?
- Hvorfor ringte ikke kommunen etter ambulanse?

- En grundig rapport

I rapporten fra Fylkesmannen i Vestfold står det at Fylkesmannen ikke finner grunn til å tro at kommunens beskrivelse av hendelsesforløpet ikke er riktig og at de ikke har noen formening om hva som kan ha skjedd de to timene pasienten var alene.

De konkluderer likevel med at kommunen har brutt helse- og omsorgsloven § 4-1 første ledd om forsvarlighet. At oppfølging av pasientens helsetilstand har vært mangelfull og at pasienten ble overlatt til seg selv uten tilsyn i en tilstand preget av forvirring og uro.

- Det er en grundig rapport som vi kommer til å legge til grunn for videre kvalitetsarbeid, sier kommunalsjef i Larvik kommune, Guro Winsvold til Nettavisen.

- Vi må være mer årvåkne

Winsvold forteller at de tar konklusjonen om brudd på helse- og omsorgsloven § 4-1 til etterretning og forteller at rutinene deres allerede er i endring.

- Vi må være mer årvåkne når pasienters pleiebehov endrer seg. Vi må bli bedre på å gjøre akutte vurderinger. Dette er en generell utfordring i mange kommuner og også noe vi må jobbe bedre med framover, sier Winsvold.

Kommunalsjefen forteller også at hun registrerer at det i rapporten kommer fram at hjemmetjenesten ikke har forlatt pasienten skadet eller blødende på gulvet, og uttrykker tilfredshet med at kommunen blir trodd i sin forklaring av selve hendelsesforløpet den dagen 87-åringen ble kjørt til sykehus.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.