Denne uken ble en ny UV-strategi presentert. Den er utarbeidet av eksperter fra blant annet Statens strålevern, Helsedirektoratet og Folkehelsa. Og de foreslår fire tiltak for å få ned antall hudkrefttilfeller i Norge. Ett av dem er en konkret vurdering om totalforbud av solarier. Jeg synes et slikt forbud er helt på sin plass. 2200 nordmenn får føflekkreft hvert år og 300 dør av sykdommen. Vi vet at solarium står for en ikke ubetydelig andel av føflekkrefttilfellene, og dette er jo faktisk noe det går an å regulere.

Ny strategi kan gi oss bronseplass

Som en videreføring av den nye UV-strategien, nedsettes det en faggruppe som i løpet av neste år skal utrede et solarieforbud. Norge kan dermed bli det tredje landet i verden som forbyr solarier! Brasil og Australia er allerede på pallen.

Sistnevnte er det eneste landet i verden som nå ser færre føflekkrefttilfeller enn før. Og den australske hudkreftforskeren, Adele Green mener det er mye takket være et solarieforbud. Jeg møtte henne her i Norge i forbindelse med Hudkreftdagen i mai år, og beskjeden hennes til norske myndigheter er krystallklar: Forby solarium.

De fleste av solariumsbransjens kunder er unge mennesker som ønsker brunfarge. Dette henger jo sammen med at føflekkreft er den nest vanligste kreftformen i alderen 25-50 år. Jeg håper at vi om noen år vil se tilbake med undring på at mange brukte solarium, på samme måte som vi i dag rister oppgitt på hodet over at man for ti år røykte overalt.

Øker kreftrisikoen betydelig

Kreftforeningen fraråder generelt soling i solarium, fordi det gir mer intens stråling enn utendørs stråling og økt risiko for hudkreft. For de fleste kommer solarium i tillegg til utesol, og derfor øker den totale mengden UV-stråler huden får. Flere studier viser sammenheng mellom solariumsbruk og økt risiko for føflekkreft, og ingen av dem viser noen trygg, nedre grense for hvor lite solarium man kan ta.

Her er UV- strategiens fire målområder:

  • Forebygging av hudkreft gjennom statlig, fylkeskommunal og kommunal forvalting
  • Økt kunnskap og bevissthet om forebygging av hudkreft i befolkningen
  • Revurdere reguleringsregimet for solarier
  • Målrettet og tidligere oppdagelse av hudkreft

Alle disse tiltakene er viktig for å sørge for å få Norge ned fra føflekktoppen i verden. Nå som strategien er levert til Helse- og omsorgsdepartementet, er det viktig at den følges opp!