- Jenter har det trangt når de skal uttrykke seg og sin Girl Power, sier lege og forfatter Kari Løvendahl Mogstad til Nettavisen.

Hun er aktuell med boka «Kroppsklemma - Hvordan være trygge og gode voksne for barn og unge i et kroppsfiksert samfunn».

Selv har hun fem barn fra 11 år til 24 år. Hennes eldste datter sier selv at hun er glad hun ikke er yngst og må vokse opp med alle de «kravene» og det jaget jenter i dag føler på.

- Bare på ti år har det skjedd så mye. Eldstedatteren min sier stadig vekk at hun er glad hun ikke er tenåring i dag.

- De ser ut som sexdukker

Mogstad mener at selv om unge i dag er tilsynelatende likestilte og frie, så har de forbilder som står for helt andre verdier enn det vi forbinder med likestilling.

- Bloggere, realitystjerner og kjendiser misbruker ofte ord og begreper vi forbinder med frigjøring og likestilling. De ser ut som sexdukker, i sexy positurer, korte topper og med trutmunn. Samtidig hashtagger de bildene med #GIRLPOWER eller #EMPOWERMENT.

LES OGSÅ: Lola Kirke barberte seg ikke under armene - truet på livet

Mogstad mener grunnen til den seksualiserte tilnærmingen er de sterke markedskreftene bak jentene.

- Det skal tjenes penger, og kvinner og jenter fremstilles ofte på en seksualisert måte. De presenteres slik fordi det fortsatt er gangbar valuta, mener legen.

Og legger til at selv om jentene selv vil være sterke og uttrykke sin «Girl Power», så blir det noe schizofrent ved det hele.

- Det sender vanskelige signaler til andre jenter. Det blir vanskelig å finne ut av hva som er frigjøring og hva som er seksualisering. For voksne kan dette paradokset være lett å forstå, men for unge er det ikke like lett å skille.

Under et illustrerende Instagram-bilde av realitystjernen Kylie Jenner:

- Jenter er mindre fri enn noen gang

Mogstad mener kvinner og jenter på mange måter er mindre frie enn vi noen gang har vært i 2017. Båsen er trang.

- Jenter skal være likestilte, men ikke sinte. Sexy, men ikke billige. Frigjorte, men ikke vulgære. Det er mange rammer og regler å forholde seg til som ung i dag. Derfor har jeg også bildet av et korsett på omslaget av boka. Jeg syns det er ganske dekkende for hvordan samfunnet har snevret oss sammen, bare de siste ti årene.

Mogstad skriver i boka si at det ligger en slags grå sky over det vi tror er frigjøring og nevner treningsformen «Poledancing» som ett av mange eksempler på dette.

- Er det virkelig Girl Power? Jeg er skeptisk, fordi det ligger så mange seksuelle undertoner i måten dette utføres på. Jeg syns det er et typisk eksempel på hvordan seksualiseringen fester grepet om oss og samfunnet.

- Unge er to tastetrykk unna porno

Psykiater Finn Skårderud beskriver boka som en «alvorlig bok om moderne ufrihet». Han stiller også spørsmålstegn til hvem vi er som kultur, som i så stor grad lar oss styre av normer.

- Moderne ufrihet er en god beskrivelse, sier Mogstad.

Hun mener vi som voksne har et stort ansvar i møte med denne ufriheten. For å gi barn og unge verktøy til å hanskes med alt de blir eksponert for hele tiden.

- Måten vi kan møte kommersialiseringen og seksualiseringen på som voksne, er å snakke med barna om det. Og helst to år før vi tror vi burde. Tenåringer i dag er som regel bare to tastetrykk unna porno. Og seksualisering har de over alt rundt seg, hele tiden.

- Viktig å forklare hva som er virkeligheten

- Hva er viktig å snakke om?

- Først må man som voksen være seg bevisst dette selv. Hva som er ekte og hva som ikke er det. Man må gjøre seg noen tanke, og prøve å formidle dette til barn på en ikke-autoritær måte. Spør for eksempel hva barna selv tenker om bilder de ser. Om hvordan de selv tolker ord og uttrykk, og prøv å forklare for dem at det de ser ikke nødvendigvis er virkeligheten, eller representerer gode verdier.