Hver dag leverer tusenvis av foreldre barna sine i barnehagen. Selv om de aller fleste vet at barna har det bra i barnehagen, har mange et snev av usikkerhet om hva barna deres egentlig fyller dagene med. Hvordan er dagen i barnehagen?

Les også: Barnehageplassen må stå klar når barna fyller ett år.

Denne måneden skal regjeringens nye rammeplan for barnehagen fastsettes, før den innføres i august. Her vil kunnskapsdepartementet foreslå nye forskrifter for barnehagens innhold og oppgaver.

- I rammeplanen blir de voksne hørt. Min film er barnas høringssvar, sier Margreth Olin.

Viser noe som fungerer

Hennes nye film «Barndom» har premiere denne uken. I ett år har hun fulgt barna i Aurora Steinerbarnehage på Nesodden. Hun håper at filmen kan skape diskusjoner.

- I en observerende dokumentar viser man frem livet slik det utfolder seg foran kamera. Jeg fant trygge barn som får tid og rom til å utfolde seg gjennom fri lek. Noen sier at hvis jeg ønsker å skape en debatt om skole og barnehage, må jeg være krassere. Men jeg tenker: Tvert imot. Ved å vise noe som fungerer, ansporer jeg til diskusjoner vi ikke ville fått ellers, sier hun.

SE TRAILEREN TIL FILMEN HER:

- Lek er læring

I filmen følger vi barna fra deres perspektiv gjennom hverdag og fest i barnehagen.

- Kameraet er i øyehøyde med barna. Vi får iaktta deres lek og se hvor relasjonsskapende den frie leken er. I stortingsmeldingen i fjor sto det at det skulle settes av tid for «lek og læring» i barnehagen. Men lek er læring, sier Olin.

Hun gir et eksempel:

- Når barn leker, styrer de leken med indre bilder. Når de blir store nok til å ta andre med i leken, må de være lyttende. De må ta hensyn til hverandre. «Katten», «kaninen» og «reven» må gå i samme retning. Noen ganger må «reven» ta «kaninens» perspektiv. Når barn skifter synsvinkel slik, lærer de empati, sier hun.

Dette må de voksne i barnehagen være bevisste på.

- Det er så viktig at de ansatte i barnehagen vet hvilken betydning leken har, den leken barna initierer selv. Leken er ikke en pause hvor barna har fri fra de voksenstyrte aktivitetene. Det er selvsagt viktig med voksenstyrt tid også, men det har ikke større verdi, mener hun.

Må endre på skolehverdagen

Barnehagen Olin har fulgt i filmen, skiller seg fra de fleste andre ved at de lar seksåringene fortsette et år til i barnehagen. I store deler av filmen følger vi denne Seksårsklubben. Olin legger ikke skjul på at hun mener at seksåringer burde få være i barnehagen.

- Det er 20 år siden seksårsreformen ble innført. Men det har ikke ført til økt lærdomsutbytte. Noen vil sikkert si at «da må barna begynne enda tidligere», men det vil barnehagepedagogene - de som står nærmest barna - være uenig i. De vil kanskje heller si at seksåringene burde fått bli i barnehagen, sier hun.

Hun innser at reformen ikke kan reverseres, men mener at noe må gjøres.

- Kan vi ta pultene ut av klasserommet? Mindre grupper, mer lek? Vi burde ikke skille leken fra arbeidet, ei heller kroppen fra hodet, men la hele barnet utvikle seg, foreslår hun.

Stor overgang

- Da jeg forberedte filmen, snakket jeg blant annet med motstandere av seksårsreformen. Da fikk jeg høre at når barn blir seks år, er de i sin første pubertet, forteller hun.

I denne alderen er barna i ferd med å avslutte småbarnsperioden. Dette skjer både fysisk, som at de mister melketennene, og psykisk.

- De får et stort behov for å bevege seg. Førsteklassinger som ikke kan sitte stille ved pulten er ikke ulydige. Det er noe i dem som gjør at de ikke klarer å sitte i ro, sier hun.

Med tanke på at seksåringene er i en så avgjørende fase i barndommen, har de ikke godt av å plasseres på et nytt sted.

- Seksåringen er sårbar. Det er i ferd med å forlate den trygge barndomstiden. Da er det viktig å være i et kjent miljø nettopp i det sjette leveåret. Dette ble oversett ved innføringen av seksårsskolen, sier hun.

Hun lurer på om barna ble plassert på skolen av politiske grunner, og ikke av hensyn til barna.

- Tidligere var det vanlig at mødre gikk lenger hjemme med barna. Da samfunnet la opp til at mødre skulle tidligere ut i jobb, måtte barna tidligere i barnehagen. Flyttet vi seksåringene over på skolen, for å gjøre plass til de yngste? Og hvor ble det av leken som skulle bli med inn i skolen? spør hun.

Burde vært eldst i gruppen

Det er heller ikke bra at seksåringene blir de yngste akkurat dette året.

- Når barnehagebarnet blir seks år, er det eldst i barnehagen. Det blir beundret av de mindre barna og tar på seg oppgaven med å passe litt på de minste. Dette gir en god selvfølelse, sier hun, og fortsetter:

- Det er ikke det samme for femåringene, som nå er de største. De er et annet sted i utviklingen. Mens seksåringene holder tråden i leken, har oversikt og lettere tar andres perspektiv, er femåringer mer umiddelbare. «Den er min» og «Jeg vil gjøre sånn». Når seksåringene plasseres på skolen, får de ikke fullført en viktig del av barndommen. Nå blir de minst på skolen. Hvordan blir kongeåret ivaretatt på skolen? spør Olin.

- Egentlig burde du sett det

Nå har filmen premiere over hele landet. Olin anbefaler både store og små å se filmen.

- En mor fortalte meg at hun hadde sett filmen med datteren sin på 14-15 år. Etter filmen hadde de hatt en samtale de aldri hadde hatt før. Selv om dattera hadde hatt venner i barnehagen, hadde hun følt seg ensom og lengtet hjem. Dette visste ikke moren før nå. Nå ville dattera ta med hele familien for å se filmen, sier hun.

Hun har også hatt visninger for barn, som synes det er fint at foreldrene får se hvordan en barnehagedag kan se ut.

- Jeg hørt barn som sier: «Du har aldri sett når jeg feirer bursdag i barnehagen, men vi gjør det *sånn og sånn*. Egentlig burde du sett det», forteller Olin.