TV-profil Mayoo Indiran (32) møtte forrige uke i Oslo tingrett, etter å ha saksøkt staten for 1.258.000 kroner.

Bakgrunnen for søksmålet var at 32-åringen 22. desember 2016 ble pågrepet i sitt eget hjem og siktet i en stor narkotikasak. Julaften samme år ble han varetektsfengslet i fire uker. Indiran ble da siktet for grov narkotikakriminalitet.

Les mer om saken her!

Saken ble derimot henlagt i august 2020, og Indiran mener tiden som siktet hindret ham i å tjene store summer, blant annet på TV-tilbud som forsvant som følge av nakosiktelsen.

Torsdag er Indirans søksmål mot staten ferdig behandlet, og dommen fra Oslo tingrett viser at staten går fri.

– Jeg mener vi klarte å sannsynliggjøre det økonomiske tapet ved hjelp av dokumenter og vitneforklaringer. Når det gjelder manglende dokumentasjon i perioden han var siktet har vi lite dokumentasjon, men det er som følge av siktelsen og at han ikke fikk oppdrag i den perioden, sier Inam Ghous Ali, advokaten til Mayoo Indiran, til Nettavisen om dommen.

Han opplyser også om at de ikke har tatt stilling til om det blir aktuelt å anke dommen.

Nettavisen har vært i kontakt med Mayoo Indiran som foreløpig ikke har en kommentar til resultatet av søksmålet.


Mener mye er takket være kompisen

Da Indiran møtte i retten forrige uke, antydet Regjeringsadvokaten ved advokat Bjarne Snipsøyr at Indiran tilsynelatende har fått flere TV-oppdrag de senere årene som følge av vennskapet med Abubakar Hussain (35) – og at disse tilbudene først kom etter at de to gjorde «Sofa» i 2021.

Og det er dette tingretten nå har landet på.

«Situasjonen i 2021 var imidlertid at saksøker gjennom sitt forholdsvis ferske vennskap med Abu Bakar Hussain fikk muligheten til å være med på programmet «Sofa» på TV2, og i etterkant av dette fikk en tilknytning/relasjon til TV2 som han neppe ville hatt mulighet til i 2017», står det i dommen.

Les hva Indiran sa i retten i denne saken!

I dommen kommer det frem at den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren tjente rundt 240.000 kroner på TV-jobber i 2021, og at han i 2022 hadde en inntekt på cirka 630.000 kroner. For 2023 er inntekten stipulert til å være én million.

I dommen poengteres det også at en stor del av inntektene i 2021 og 2022 nettopp kom fra deltakelser i TV 2-programmer som blant annet «Kompani Lauritzen», «Sofa» og «Abu og Mayoos Norge». To av disse var da med Hussain.

«Eksempelvis kom 500.000 kroner (av totalt kr 630.000) i 2022 fra de to sistnevnte TV-konsept. Det kan selvsagt ikke utelukkes at saksøker i 2017/2018 ville fått tilbud om andre konsepter/jobber i TV-bransjen, men hva dette i så fall skulle være, er ikke redegjort nærmere for. Det er i alle fall på det rene at konseptene «Sofa», «Kompani Lauritzen, og «Abu og Mayoos Norge» ikke var aktuelle konsepter som saksøker kunne ha vært en del av i 2017/2018», heter det i dommen.

Vanskelig å anslå millioninntekt

Retten slår utvilsomt fast at det var nettopp Hussain som gjorde at Indiran raskt kunne restarte TV-karrieren:

«Foranlediget av bevisførselen i hovedforhandlingen vil retten bemerke at saksøkers karriere i dag tilsynelatende står på egne ben, og at han også uten Abu Bakar Hussain er en populær profil som tjener gode penger alene på ulike konsepter og deltakelser i diverse realityprogrammer. At hans vennskap med sistnevnte var en rask vei inn i/tilbake til underholdningsbransjen i 2021, er det likevel liten tvil om».

Retten er tydelig på at det ikke er grunnlag for Indiran å påstå at han skulle ha en stipulert inntekt på én million kroner i 2023, noen TV-profilen argumenterte med at han ville tjent allerede i 2019/2020 hvis det ikke hadde vært for straffesaken.

«Konkret dokumentasjon for antatt inntekt i 2023 og fremover er selvsagt krevende når vi kun er noen måneder ut i året, men en påstått inntektsøkning på kr 370 000 fra et år til et annet må i det minste belyses med enkelte objektive holdepunkter. Det eneste retten fikk opplyst vedrørende mulige oppdrag i 2023 var at saksøker har muntlige avtaler om å være med i et par castingprosesser», skriver tingretten.

Gjennombrudd i «Paradise Hotel»

Selv om retten mener Indiran fikk restartet karrieren på grunn av sin profilerte bestekompis, er advokaten tydelig på at Indiran var en stor profil allerede i 2016, etter sin deltakelse i skandaleserien «Paradise Hotel» på TV3.

Sesongen var totalt sett den mest sette i historien med over 300.000 seere i snitt, har Nettavisen tidligere omtalt.

– Det første oppdraget Indiran fikk etter siktelsen var deltakelse på «Singletown», som gikk på Dplay. Denne jobben skaffet han selv. Vi mener han allerede i 2016 var en sterk profil uten Abubakar Hussain, og fortsatt var det etter at saken ble henlagt, sier Ghous Ali til Nettavisen torsdag.

Siden har Indiran som nevnt vært å se i «Kompani Lauritzen», «Sofa» og «Abu og Mayoos Norge». I retten sa også Indiran forrige uke at han har flere prosjekter på gang.

Retten konkluderer altså med at staten skal frifinnes fordi Indirans sannsynlige inntekt i TV- og underholdningsbransjen i de årene han var siktet ville ligget omtrent på samme nivå som det han tjente da han jobbet på Rommen skole.

«Dette er også på linje med eller i øvre sjikt av hva lignende profiler hadde i årlige inntekter etter deltakelse i lignende programkonsepter som saksøker. Inntektssituasjonen til saksøker i 2021 og 2022 er med andre ord ikke representative for tidligere år (2017-2020), selv dersom man tenker siktelsen borte», heter det i dommen.