Gå til sidens hovedinnhold

Med fiender på alle kanter

Kjell Ola Dahl: Assistenten

Med «Assistenten» har Kjell Ola Dahl skrevet en spenningsroman, hvor handlingen foregår i dramatiske tidsepoker. Både spritsmugling under forbudstiden, og Gestapo-infiltrasjon noen år senere, er sentrale ingredienser i historien som fortelles.

Dette er en kommentar. Det er skribentens meninger som kommer til uttrykk.

Forfatteren viste på en overbevisende måte at han behersker kunsten med å benytte historiske begivenheter som ramme for en spenningsroman, da han skrev «Kureren». En liknende mal bruker han i «Assistenten», og også denne gangen er det historiske konseptet med på å gjøre boken til noe mer enn en ordinær kriminalroman.

Handlingen forflytter seg i tid

Spesielt godt likte jeg at den initiale spenningen i liten grad er knyttet til ytre hendelser; i stedet er det behovet for å bli kjent med, og forstå, de ulike karakterene som gir romanen et suggererende driv. Ved at handlingen hele tiden forflytter seg mellom årstallene, 1924-26 og 1938, skapes - og opprettholdes – en nerve i fortellingen som gjør det vanskelig å legge boken fra seg.

Ukjente deler av vår historie

Forfatteren henter materiale fra historiske tidsepoker som nok er lite kjent blant folk flest. Hvem kan vel med hånden på hjertet si at man har kjennskap til spritsmuglingen på Østlandet på 1920-tallet?

Eller hva med de nære førkrigsårene; hvor mye er kjent om paranoiaen i samfunnet, de skarpe klassemotsetningene, det storpolitiske spillet, eller den tyske infiltrasjonen?

Forbudstiden i Norge

Personlig har jeg visst lite om spritsmuglingen som foregikk i ganske stor skala langs norskekysten under brennevinsforbudet, som gjaldt i Norge i årene 1916-1927. Forbausende lite har det blitt skrevet om forbudstiden i Norge, som altså varte i 11 lange år. Det er derfor høyst prisverdig at Dahl har hentet frem så mye materiale fra denne bortgjemte, historiske skatten.

1938 - et urovarslende år

Spritsmuglingen, til tross; 1924 fremstår som et uskyldens år, sammenliknet med 1938.

I 1938 har Hitler makten i Tyskland, og den tyske diktatoren skremmer Europas øvrige statsledere til feighet og unnvikelse. Den spanske borgerkrigen går mot slutten, og sementerer et skille mellom høyre- og venstresiden i politikken som skal komme til bestå i mange tiår fremover.

I Sovjetunionen er Moskvaprosessene i ferd med å avsluttes, og Stalins kommunisme er for mange minst like skremmende som Hitler-Tysklands nazisme.

Det er likevel ingen tvil om at det også foregikk nok av action og dramatikk i Norge på midten av 1920-tallet.

Spritsmugleren Jack Rivers

I «Assistenten» møter vi den unge Jack Rivers, som i sitt yrkesliv virkelig må forholde seg til det norske brennevinsforbudet. Spritsmugling er på dette tidspunktet for lengst etablert som en lønnsom og omfattende næringsvirksomhet for mange norske aktører.

Sjåføren

Jack jobber som sjåfør, og en viktig del av sjåførjobben er å kjøre ut spritleveranser til utvalgte kunder på Østlandet.

Politimannen, Ludvig Paaske, er like ved å pågripe Jack i en politiaksjon ved Minnesund, men på spektakulært vis klarer Jack å smette unna.

Jacks arbeidsgiver er forretningsmannen, Arvid Bjerke, som klokelig holder seg i bakgrunnen, og lar Jack ta støyten, når politiet aksjonerer. Bjerkes kone kommer fra en solid og pengesterk familie, og hun er tydelig misfornøyd med ektemannens geskjeft som spritsmugler.

Fra fattige kår

Jack kommer fra beskjedne kår, og på en tid preget av fattigdom, arbeidsledighet og strikte klasseskiller er det ikke all verdens muligheter som byr seg for en landsens gutt. Han skjøtter derfor sin jobb, og er lojal overfor sin arbeidsgiver, selv om denne sårer Jack ved flere anledninger.

Jack er svært forelsket i Bjerkes tjenestepike, Amalie, som også er fattig, men som tidlig gir uttrykk for at hun skal ut av fattigdommen for enhver pris. Hun legger ikke skjul på at Jack er for fattig til noen gang å kunne bli hennes livspartner.

Nye roller i 1938

I 1938 møter vi de samme personene igjen, men i løpet av de 14 årene som har gått, har de fleste gått inn i nye roller. Jack har eksempelvis blitt lovlydig, og jobber nå som assistenten til Ludvig Paaske, som har sluttet i statspolitiet, for i stedet å påta seg oppdrag som privat etterforsker.

En ung kvinne, Vera Grube, dukker plutselig opp på kontoret til Paaske, og hun gir ham i oppdrag å spionere på hennes ektemann, som hun mener har en affære med en annen kvinne.

Til tross for sportsbil og fjonge klær, gjenkjenner Jack kvinnen som den Amalie han en gang var intenst forelsket i. Han bestemmer seg derfor for å komme til bunns i dette mysteriet.

Ulike konfliktlinjer

Det viser seg at det eksisterer et uforsonlig fiendskap mellom den personen som den fiktive Vera Grube angir som sin utro ektemann, og Amalies tysktalende omgangskrets i Oslo. Ikke uventet er dette fiendskapet relatert til krigsforberedelsene, som i 1938 er i full gang i Europa.

Det viser seg at en aktiv motstandsgruppe allerede er i gang her til lands, og de første sabotasjeaksjonene mot tyske mål er snart et faktum. For Hitler er disse aksjonene selvfølgelig veldig provoserende, og gjør ham nok ikke mildere stemt overfor «nøytrale» Norge.

Mønstrene gjentar seg

Det viser seg også at Amalie har gjenopptatt sin dysfunksjonelle relasjon til sin tidligere sjef, Arvid Bjerke. Som tilfellet var i 1924, bærer forholdet mellom Amalie og Arvid Bjerke preg av gjensidig utnyttelse.

Bjerkes kone er selvfølgelig klar over dette, og denne vissheten fører til at hun legger Amalie for hat.

Hva skjedde egentlig på 1920-tallet?

Mens handlingen i 1938 drives frem av ytre faktorer som Gestapo-agenter, sabotasje, drap og sjalusi, er man som leser likevel avhengig av å få vite hva som skjedde fjorten år tidligere, hvis det skal være mulig å forstå den rådende gruppedynamikken.

Særlig er det umulig å forstå det kompliserte forholdet mellom Jack og Amalie, uten å ha kjennskap til hva som egentlig skjedde mellom dem.

Den gangen Jack var lykkelig

Jack var i 1924-26 svært forelsket i Amalie, men han klarte på et vis å takle avvisningen hennes.

I tillegg hadde han startet sin egen forretningsvirksomhet, slik at yrkesmessig var han nå Herre i eget hus. Også på kjærlighetsfronten ordnet det seg; han ble kjæreste med Kristin, en ung kvinne som gjorde ham lykkelig, og som gav livet hans mening.

Hva var det som gikk galt?

Når vi så møter Jack i 1938, forstår vi at det er mye som må ha gått galt for ham den gangen. I begynnelsen vet vi ikke hva som egentlig har skjedd, men etter hvert som historien skrider frem, identifiseres de ulike bitene, slik at puslespillet gradvis tar form.

Det som startet som en etterforskning av en heller triviell utroskapsmistanke, utvikler seg til å bli en høydramatisk konfrontasjon med tyske interesser i Norge, representert ved Gestapo

Mens Jack Rivers må kjempe for sitt liv på flere fronter, blir han samtidig stadig mer involvert i Amalies kaotiske privatliv.

«Mennesker endrer seg ikke»

Det tar derfor ikke lang tid før han må forholde seg til de samme menneskene han valgte å bryte forbindelsen med på 1920-tallet. Plutselig har de nok en gang blitt en del av livet hans, og også denne gangen er det noen av dem som ser seg tjent med å rive ham overende, og velte ham ned i grøften.

Gradvis går det opp for ham at ingenting har egentlig forandret seg; personene som utnyttet ham den gangen, har fortsatt den samme agendaen. De har alle blitt eldre, men kronologisk alder har i mange tilfeller ingenting å gjøre med klokskap. Han møter i prinsippet de samme personene i 1938 som han gjorde i 1924.

- Jack kan ofres

Og nok en gang er det èn brikke på spillbrettet man tenker kan ofres. Men denne gangen er Jack Rivers forberedt på sviket som vil komme. Denne gangen har han til hensikt å slå tilbake.

Kommentarer til denne saken