Gå til sidens hovedinnhold

Mer elektrosjokk i Homeland

Skal Carrie Mathison, hovedpersonen i Homeland, makte å redde USA og verdensfreden, kan hun ikke tillate seg selv å forbli i en manisk tilstand.

På det private planet kjemper hun dessuten for å få beholde omsorgsretten for sin datter. Dette fordrer at hun tar sin bipolare lidelse på alvor.

Når lidelsen vanskelig lar seg behandle

Nå viser det seg, uheldigvis, at Carries bipolare lidelse er vanskelig å behandle. En viktig faktor her er selvfølgelig agentens voldsomme jobbengasjement og stressende livsstil. Men det kan faktisk virke som om den stemningsstabiliserende effekten av lithium har avtatt hos Carrie.

Faren er derfor til stede for at hun kan gå inn i en depressiv episode, eller at hun går andre veien, og havner i en manisk tilstand.

En yrkesmessig fordel å være hypoman?

Carrie Mathison er i et yrke hvor det blir tilnærmet umulig å forvente en regelmessighet i hverdagen. Når hun i tillegg sjonglerer med medisinene, fordi hun under sine oppdrag kan tilstrebe å gå inn i en hypoman fase, for å få en raskere tankevirksomhet eller en optimal kreativitet, kan hun risikere at stemningsleiet brutalt rykkes i den ene eller andre retningen.

Dessverre fungerer hun dårlig, både som etterretningsagent og mor, enten hun har en depressiv episode, eller hun er preget av maniske symptomer.

Depresjon i første sesong

I den første sesongen blir hun preget av depressive symptomer, og hun lander etter hvert i en alvorlig depresjon. Heldigvis følger hun rådene fra dyktige fagfolk, og velger elektrosjokk - ECT - som behandling.

Dette er et smart valg, fordi ECT er den mest effektive behandlingen som finnes mot alvorlig depresjon. En vellykket behandling kan føre til en betydelig symptomlette allerede etter halvannen uke.

Alternativet til ECT

Skulle Carrie ha valgt en annen type behandling, som for hennes del ville innebåret både antidepressive og antipsykotiske medikamenter, måtte hun minst ha regnet med en seks til åtte ukers behandlingstid på sykehus.

En manisk episode

Uten at jeg skal røpe for mye, opplever Carrie i løpet av serien også en manisk episode, som igjen fører til store yrkesmessige og familiære problemer for henne.

Også denne gangen velger Carrie ECT som behandlingsform, og også denne gangen oppnår hun full remisjon etter bare noen dager. Alternativet ville vært en innleggelse på lukket avdeling av flere ukers varighet, med ulike typer tvangstiltak, herunder tvangsmedisinering. Studier viser forøvrig at 80 prosent av manikerne responderer meget godt på ECT.

Elektrosjokk mot depresjoner

Selv om ECT er en meget god og effektiv behandling, både ved alvorlig depresjon og ved en tilstand med maniske symptomer, brukes den i Norge nesten utelukkende ved alvorlige depresjoner. Dette fordi ECT er en frivillig behandlingsform, som forutsetter at pasienten på forhånd har gitt sitt skriftlige samtykke.

Veldig sjelden vil en pasient som er preget av maniske symptomer, samtykke til elektrosjokk behandling. Dette er synd, men lite å få gjort noe med, da ECT fortsatt skal være en frivillig behandlingsform.

Modige serieskapere

Det er likevel modig av serieskaperne til Homeland å vise at ECT også kan brukes ved maniske tilstander. Ekstra gledelig er det at man viser behandlingsmetoden i sin helhet, og ikke forsøker å skjule verken det elektriske støtet eller det påfølgende krampeanfallet.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden