- La barna bli godt kjent med den nye kjæresten før dere flytter sammen, sier samlivsterapeut Trine Huseby til Nettavisen.

I tillegg til å hjelpe par med ulike utfordringer som samlivsterapeut ved Sundvolden Hotel, skriver hun også en samlivsblogg.

Hun forteller at utfordringer knyttet til oppdragerstil, hvordan den nye storfamilien skal fungere sammen og hvilken rolle man skal ha som bonusmamma eller bonuspappa er kjent problematikk for henne som samlivsterapeut.

- Mange par søker hjelp med dette. De forteller gjerne at de er slitne og stressa og har lite overskudd til hverandre, i motsetning til tidlig fase i forholdet.

- Hastverk kan gi risiko for nytt brudd

Huseby forklarer at for mange par handler det om at forholdet fort ble hverdagslig og krevende etter at de flyttet sammen. Samtidig som man har mindre tid til å dyrke hverandre, har man blitt mer seg selv og egne svakheter har blitt mer synlige.

- Det kan være skuffelse over forventninger som ikke ble innfridd, for eksempel.

Hun råder par som nettopp har møttes og som har barn på hver sin kant til å bruke god tid sammen som kjærester, før de flytter sammen. Både for barnas del og for egen del.

- Bruk lang tid på å etablere parforholdet før dere flytter sammen som familie, tenk heller år enn måneder. Det vil redusere overraskelser, bli-kjent-problematikk og risiko for enda et samlivsbrudd.

Hun mener man på denne måten kan få til så mye mer.

- Par som kjenner hverandre godt og kommuniserer godt, kan få til mye. Det skal mer til før de blir overveldet og irrasjonelle når problemer oppstår.

- Dyrk kjærligheten når dere er alene

Det er også enkelt ting det kan være greit å avklare på forhånd, før man involverer barn.

- Avklar hvilke roller dere skal ha i forhold til hverandres barn. Snakk om og ta tak i utfordringer på et tidlig tidspunkt og finn ut av hvordan dere kan være løsningsfokuserte, slik at ikke følelsene tar overhånd ved første utfordring.

Huseby mener nøkkelen til å bli gode bonusforeldre til hverandres barn er å sette egne behov til side og unngå press.

- Dyrk den romantiske kjærligheten når dere er for dere selv, la det bli eksklusiv alenetid. Men ha fokus på foreldrerollen når dere har barna hos dere. Husk at barn er prisgitt voksne og voksnes valg, sier samlivsterapeuten.

- Vanskelig å forberede seg på kollisjoner

- Hvordan kan man møte utfordringer knyttet til oppdragelse?

- Det kan være en fordel å ha et bevisst forhold til ulikheter i oppdragerstil og familiekulturer, men for å være helt ærlig tror jeg det er vanskelig å forberede seg på slike kollisjoner før man er under samme tak med hele barneflokken.

- Hvilke problemstillinger møter mange?

- Det kan være problemer i forhold til eks-partnere, det kan fort bli mye logistikk og lite romantikk og at man har ulik tilnærming til barna. Aller viktigst i en slik prosess er barna. Å flytte sammen med en ny partner bør skje på barnas premisser og i barnas tempo. Det er også viktig å involvere barn i spørsmål som gjelder dem.

- La partneren være den «myke» omsorgspersonen

- Hvordan bør man tilnærmes seg den andres barn?

- Omsorg for barn har to dimensjoner: den «myke» består av nærhet, støtte, oppmuntring, hjelp og stimulering. Den «harde» består av regulering, korrigering og grensesetting. Et prinsipp kan være at bonusforeldre overlater den «harde» dimensjonen til den biologiske forelderen, og konsentrerer seg om den «myke».

Spør barna hva de trenger

For barn er det viktig at deres behov blir hørt og tatt hensyn til. Her er det foreldres oppgave å være lydhøre og ikke bagatellisere eller overkjøre barnas behov.

- Vis barna i ord og handling at det er de som kommer først, at dere er opptatt av hvordan den nye situasjonen er for dem og hva de trenger.

Om forholdet til ekspartnere mener Huseby det er lurt å tenke smart og gjerne svelge noen kameler, dersom det er til det beste for barna.

- Ha som mål å gå aktivt inn for at eksen og din nye kjæreste skal få en god relasjon. Det vil fungere som drahjelp, fremfor bremsekloss.

I tillegg er det mange par som har god nytte av profesjonell hjelp for å få til en vellykket sammenslåing av to familier.

- Bruk familievernkontorene. Det er helt gratis og de tilbyr god hjelp og ekspertise, sier hun.