Siden midten av 1800-tallet og fram til i dag sies en rekke skip og fly å ha forsvunnet under mystiske omstendigheter i det såkalte Bermudatriangelet.

Triangelet er et 2,5 millioner kvadratkilometer stort havområde, som strekker seg mellom Bermuda i øst, Puerto Rico i sør og Florida i vest.

Området har også kallenavn som «Djevelens triangel», og det sies at tusenvis har mistet sine liv her.

Bermudatriangelet er en myte

Noen forskere hevder at naturlige fenomen, som «luftbomber» av metangass, kan forklare forsvinninger, men det har i lang tid blitt hevdet at svaret på «gåten» er like enkelt som det er åpenbart:

Havområdet får ganske enkelt ikke båter og fly til å forsvinne i større grad enn i andre deler av verden.

Australske Karl Kruszelnicki er kjent for vitenskapsinteresserte. Han har sett nærmere på statistikken for hendelser i området.

I et intervju med australske News har han fortalt at antallet fartøy som forsvinner i området «er prosentvis det samme som i resten av verden».

- Det er nærme ekvator og nær USA, som er et rikt område, og derfor er det mye trafikk der.

Kruszelnicki hevder myten om Bermudatriangelet oppstod da en rekke militærkonvoier og redningsskip forsvant mellom første og andre verdenskrig. Forferdelig vær samt båter og fly av langt dårligere kvalitet enn i dag er snarere forklaringen enn at det lurer noe mystisk i området.

Dette var også en tid da piloter oftere enn i dag kunne gjøre katastrofale tabber, som å fly seg vill, drikke store mengder alkohol før flyturen og til og med ta av uten at tilstrekkelig navigasjonsutstyr var om bord i flyet, skriver IFL Science.

Legg til at havområdet både er så digert og dypt at funn av vrakdeler eller mannskap er sjelden, og du har oppskriften på et godt mysterium.

- Et fabrikkert mysterium

Kruszelnicki er langt fra den første som peker på at det ikke forsvinner flere mennesker i Bermudatriangelet enn ellers i verden.

Forfatteren Lawrence David Kusche hevder i sin bok «The Bermuda Triangle Mystery: Solved» at dette området ikke er spesielt farligere enn andre havområder, og avviser at triangelet utgjør noen form for mysterium.

Kusche skal ha gått påstander om forsvinninger og ulykker i området nærmere etter i sømmene. Noen av poengene i boka er oppsummert slik på Wikipedia:

  • Antall skip og fly som er rapportert savnet i området er ikke betydelig større enn fra andre havområder på samme størrelse.
  • For et område som herjes av tropiske sykloner var antall forsvinninger i all hovedsak ikke uvanlige høye, usannsynlige eller mystiske.
  • Antall forsvinninger og ulykker var overdrevne på grunn av slapp research. Det kunne for eksempel være at en båt ble rapportert savnet, men ikke at den var kommet til rette igjen.
  • Enkelte forsvinner hadde aldri skjedd.
  • Legenden om Bermudatriangelet er et fabrikkert mysterium. Gåter og mysterier er populært - og inntektsbringende - stoff.

Ingenting som heter Bermudatriangelet

Da World Wide Fund for Nature oppsummerte klodens ti farligste farvann for skip i 2013, kom ikke Bermudatriangelet med på listen.

Den amerikanske kystvakten har ikke registrert flere hendelser innenfor Bermudatriangelet enn utenfor. Heller ikke anser det britiske marine-forsikringsselskapet Lloyd's det for mer risikabelt å seile gjennom triangelet enn rundt.

Det er også greit å notere seg at navnet «Bermudatriangelet» ikke offisielt eksisterer. US Board of Geographic Names anerkjenner ikke «Bermuda Triangle» som et eget navn.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) understreker også at det ikke skal skje flere forsvinninger her enn i andre havområder.

There is no evidence that mysterious disappearances occur with any greater frequency in the Bermuda Triangle than in any other large, well-traveled area of the ocean. - NOAA

Da journalister i danske Videnskab.dk gikk gjennom rapporter, oversikter og statistikk for området var konklusjonen er entydig: Nei, triangelet er ikke farligere enn andre steder.

Det har faktisk ikke forsvunnet noen store skip eller fly sporløst og uforklarlig i Bermuda-triangelet siden 1970. Det var omtrent da satellitter gjorde det enklere å følge fartøyene løpende og varsle om dårlig vær, skriver Videnskab.dk.

Historien om Bermudatriangelet

Første gangen det ble rapportert om uvanlige forsvinninger i Bermudatriangelet skal ha vært i en artikkel i avisen The Miami Herald den 17. september 1950.

To år senere publiserte magasinet «Fate» en artikkel med tittelen «Sea Mystery at Our Back Door» hvor en rekke forsvinninger ble omtalt, deriblant hendelsen med Flight 19 (bildet over).

Det var i denne artikkelen at triangelet mellom Bermuda, Florida og Puerto Rico først ble skissert.

Det var imidlertid forfatter og journalist Vincent Gaddis som fant opp begrepet «Bermudatriangelet» i en artikkel i magasinet «Argosy» i februar 1964. Her argumenterte han for at Flight 19 og andre hendelser føyet seg inn i et mønster av merkelige hendelser i området. I 1965 utdypet han teoriene sine i bokform.

I årene som fulgte dukket det opp en rekke bøker om Bermudatriangelet, som «Limbo of the Lost» i 1969, «The Bermuda Triangle» og «The Devil's Triangle» i 1974. Sentralt i alle bøkene er historien om Flight 19.

Vi trenger ikke å kun stole på dagens statistikere, vitenskapsmenn, havforskningsinstitutt og forsikringsselskap. Allerede i 1976, da det prisvinnende vitenskapsprogrammet «Nova» tok for seg påstandene rundt triangelet, var kritikken entydig:

«Når vi har gått til de originale kildene eller folkene involvert, fordunster mysteriet. Vitenskapen trenger ikke å besvare spørsmål om Bermudatriangelet fordi de spørsmålene er ikke gyldige i utgangspunktet. Skip og fly oppfører seg på akkurat samme måte i triangelet som de gjør alle andre steder i verden».

IFL Science sier det enkelt: «It's bullshit».