I undersøkelsen som Ipsos har utført for Dagbladet , svarer 18 prosent at de mener valget svekker monarkiets status i «svært stor grad» og 27 prosent svarer «i ganske stor grad». Henholdsvis 36 og 13 prosent svarer «i liten grad» og «ikke i det hele tatt», mens 6 prosent svarer «vet ikke».

1.000 personer har deltatt i undersøkelsen.

Se og Hørs kongehusekspert, Caroline Vagle, tror tallene bunner i skepsis mot sjaman Durek Verrets virksomhet.

– Kanskje aller mest er de skeptiske til det kommersielle samarbeidet med prinsessen, sier hun til Dagbladet.

I en undersøkelse Norstat utførte på vegne av NRK i slutten av mai, svarte hver fjerde nordmann at de vil frata Märtha Louise prinsessetittelen. Så mange som 72 prosent svarte imidlertid at de ikke påvirkes av sjamansaken. En av fem mente da at prinsessens bruk av sin tittel i markedsføringen av turneen med sjaman Durek Verrett påvirker deres syn på kongehuset i negativ retning.

(©NTB)