Ny rapport fra viser at rekordmange mottar grunnstønad fra NAV for cøliaki og glutenintoleranser, skriver VG.

Har du ekstrautgifter i forbindelse med sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser, kan du få grunnstønad fra NAV. Dette gjelder da utgifter som er stadig tilbakevendende, som for eksempel glutenfri kost for de som lider av cøliaki og glutenintoleranser.

I NAV-rapporten VG omtaler, kommer det frem at av de 119.000 som mottok grunnstønad i 2016, mottok 29.500 støtte for fordyret kosthold - altså cirka 25 prosent. De fleste av disse har cøliaki eller glutenintoleranse, og nesten hele gruppen får utbetalt den høyeste satsen, altså 23.724 kroner i året.

Det som gjør at NAV nå ønsker å revurdere ordningen, er antallet nye glutenstøtte-mottakere. Blant de nye mottakerne av ordningen i 2016, var det nemlig 74 prosent med cøliaki og glutenintoleranse. Samtidig synker antallet som mottar støtte til andre ting.

– Det vi registrerer er at det har skjedd en stor endring over tid i hvem som får innvilget stønad. Tidligere fikk flest grunnstønad for å dekke ekstrautgifter til transport. I dag er nesten bare fordyret kosthold i bruk, og vi må da stille spørsmål ved om ordningen treffer godt nok, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV, til VG.

Glutenfri mat koster mer, men det er i dag lettere tilgang på disse matvarene enn før. I rapporten fra NAV stilles det derfor spørsmål ved om matvarene fortsatt er like dyre.

Ifølge Norsk cøliakiforbund er det 7-8 prosent av den norske befolkning som ikke tåler gluten. Noen har cøliaki, mange har ikke-cøliakisk glutensensitivitet, få har DH, mens andre har hveteallergi.

Har du sett denne populære vidoen?