Fra en ukjent kilde om lag 500 millioner lysår fra jorden kommer det – presist som en klokke – et radiosignal hver 16. dag.

Det kommer fram i en ny studie. Signalene, kjent som radioglimt, regnes for å være et av de merkeligste mysteriene i kosmos akkurat nå.

Radioglimt er ifølge Store norske leksikon energirike glimt av radiostråling (radiobølger). De fanges opp av radioteleskoper og varer bare i noen millisekunder. På engelsk kalles de «fast radio bursts».

Men nøyaktig hva som skaper dem og hva de er, har ikke vitenskapen et svar på ennå. Det første radioglimtet ble oppdaget først i 2006 etter en gjennomgang av arkivmateriale ved Parks-observatoriet i Australia.

Siden ble det klart at slike glimt er tilsynelatende sjeldne. I løpet av de neste ti årene ble det bare observert 16 slike glimt.

Oppdagelsen av radiostrålingen har ført til nye radioteleskop, som CHIME-teleskopet i Canada (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment).

Les også: Hittil ukjent partikkel kan løse mysteriet om mørk materie

I august 2019 meldte et kanadisk forskerteam om en stor økning antall registrerte repeterende radioglimt. Det er disse glimtene forskere nå har funnet at treffer jorden som ei klokke.

Ifølge CHIME-teamet treffer signalene jorden over en periode på fire dager før de tilsynelatende forsvinner i tolv dager – deretter gjentar dette seg om og om igjen i en 16,35-dagers syklus.

– Vår konklusjon er at dette er første gang et slikt repeterende radioglimt noen sinne er oppdaget. Perioden er en viktig ledetråd for å finne hva som skaper disse radioglimtene, skriver forskerne i artikkel.

I august var forskerne usikre på hvor signalene kom fra, men mener nå å ha lokalisert den til en galakse som ligger 500 millioner lysår fra jorden, skriver magasinet Vice. Det skal være den nærmeste kilden som er funnet.

Forskere er imidlertid like blanke når det gjelder hva det er som produserer signalet, men har lansert noen teorier.

Les også: (+) Planla nakenstunt i ett år – utestengt på livsstid

En tidligere hypotese har vært at de forårsakes av enormt kompakte objekter som kolliderer – som svarte hull eller nøytronstjerner – men det virker helt usannsynlig at dette skulle skje i et slikt repeterende mønster.

Syklusen til signalet kan forklares med at kilden går i bane rundt et massivt objekt – som en svart hull – og at vi derfor kun fanger opp signalet på gitte tidspunkt i banen.

Et annet forskerteam argumenterer for at signalet kan bli produsert av en stor stjerne og en neutronstjerne som går i bane rundt hverandre.

Radioglimt har forbløffet forskere i over et tiår, men vi får mer og mer data og kunnskap om fenomenet for hvert år som går. Selv om vi foreløpig ikke vet hva som skaper radiosignalene, mener forskerne at en klar syklus kan vise seg å bli en viktig brikke i gåtens puslespill.