Norge er i en særstilling på salg av elbiler takket være rause økonomiske insentiver fra Staten. På det meste har antall nye elbiler stått for rundt halvparten av månedlige nybilregistreringer, og dette er nok bare starten. Neste år det ventet at elbilene totalt sett vil utgjøre mellom 50 og 60 prosent av alle nybiler.

Samtidig er lading i ferd med å bli en flaskehals for fortsatt salgsøkning.

Infrastrukturen holder rett og slett ikke følge med salgsveksten, og stadig økende køtendenser på ladestasjoner skaper voksende irritasjon blant elbilfolket.

En årsak er det økende elbilantallet, men noe som også bidrar sterkt er at ladetiden generelt er lang.

En fersk undersøkelse viser likevel at antall ladestasjoner er relativt høyt i Norge sammenlignet med mange andre land. Utfordringen er at dekningen likevel blir for dårlig på grunn av det store antallet elbiler.

Ifølge NAF trenger vi å komme opp i 10.000 ladestasjoner i løpet av få år, og Elbilforeningen legger lista enda høyere.

Bilgiganten skal lage flyttbare ladestasjoner

Vest-Europa og USA

At Norge har nesten like mange ladestasjoner som Frankrike – og bortimot tre ganger så mange ladepunkter – forteller fint lite, siden elbilsalget i Frankrike fortsatt er veldig lavt.

Det er Compare the market som har gjennomført undersøkelsen i løpet av høsten i år. Dette er en britisk prissammenligningstjeneste som blant annet leverer fakta på en rekke områder knyttet til bil og bilbruk.

Undersøkelsen omfatter land over hele verden, og et gjennomgående trekk er at elbiler fortsatt er et satsingsområde stort sett i Vest-Europa og USA; primært California.

Nederlenderne er foran

Både i Asia (med et lite unntak for Japan og Kina), Afrika, Sør-Amerika og Øst-Europa står det temmelig dårlig til.

Og i flere store og folkerike land i disse områdene finnes det knapt ladestasjoner over hodet. Pakistan, India, Kenya, Egypt, Argentina, Brasil og Dominikanske Republikk er eksempler på dette.

Flest ladestasjoner finnes det i USA, men Tyskland har nesten like mange ladepunkter. Disse to er klart størst i rene antall, men langt mer imponerende er Nederland, som har 7.783 ladestasjoner og godt over 10.000 ladepunkter.

Drøyt 2.000 ladestasjoner i Norge er og blir beskjedent. Nederlenderne slår oss også på gjennomsnittlig antall innbyggere pr. ladestasjon.

På denne listen er det nesten utelukkende europeiske land. Blant de tjue første er det bare New Zealand og Canada som blander seg inn, og først på 27. plass finner vi USA.

Flest ladestasjoner og ladepunkter for elbiler:

 • USA 17.680 – 29.252
 • Tyskland 11.802 – 28.967
 • Nederland 7.783 – 10.553
 • Storbritannia 6.959 – 17.616
 • Italia 3.513 – 7.037
 • Canada 3.337 – 4.941
 • Frankrike 2.059 – 3.549
 • Norge 2.014 – 8.965
 • Japan 1.506 – 1.529
 • Sverige 1.448 – 5.052
 • Spania 1.358 – 2.245
 • Østerrike 852 – 2.304
 • Belgia 788 – 1.458
 • Sveits 697 – 1.333
 • Portugal 616 – 1.334
 • Irland 595 – 1.143

De beste østeuropeiske landene her, er Ungarn og Tsjekkia med henholdsvis 464 og 398 ladestasjoner.

Ellers er det mer enn glissent med lademuligheter i de fleste av disse landene, og i Moldova og Montenegro finnes det bare en ladestasjon i hvert land.

Russland har 14 ladestasjoner, så det er ingen grunn til å legge elbilferieturen hit heller!

Antall innbyggere pr. ladestasjon:

 • Monaco 1.080
 • San Marino 1.678
 • Nederland 2.195
 • Norge 2.658
 • Island 3.187
 • Andorra 4.050
 • Lichtenstein 6.359
 • Sverige 6.894
 • Tyskland 6.973
 • Irland 8.074
 • Malta 8.153
 • Luxembourg 8.314
 • Isle of Man 8.483
 • Estland 8.541
 • Storbritannia 9.567
 • New Zealand 9.773
 • Færøyene 9.898
 • Østerrike 10.272
 • Canada 11.074
 • Sveits 12.258
 • Belgia 14.592
 • Danmark 16.119
 • Finland 16.545
 • Portugal 16.706
 • Italia 16.878
 • Gibraltar 17.367
 • USA 18.482

Køene for hurtiglading av elbil bare øker

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.