Gå til sidens hovedinnhold

Norsk studie: Mange kvinner har store fysiske problemer etter omskjæring

Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse, er knyttet til underlivsplager og kan ha konsekvenser for seksuell og psykisk helse og for fødsel.

Omskjæring av kvinner er forbudt i Norge, men her til lands var det bosatt rundt 17.300 omskårne jenter eller kvinner i 2013.

Kvinner som er blitt omskåret har et spesialisert tilbud ved syv norske sykehus. Nå har det blitt gjort en journalgjennomgang fra disse poliklinikkene i perioden 2004–15. I studien som er gjennomført presenteres symptomer, funn og behandling hos kvinner som ble undersøkt ved poliklinikkene.

Les også: Få guttebarn blir omskåret i det offentlige helsevesenet

Totalt ble 913 kvinner bosatt i Norge er inkludert i studien. Nær halvparten av kvinnene som fikk hjelp var gravide og gjennomsnittsalder alder var 26 år ved behandling. Gjennomsnittsalder for omskjæring var 7 år.

Ved alle typer kvinnelig omskjæring var urogenitale plager hyppig rapportert, skriver Tidsskrift for Den norske legeforeningen.

Omskjæringstype 3, såkalt infibulering, ble funnet hos 743 kvinner, eller 81 prosent. Infibulering vil si en sammensying av det kvinnelige kjønnsorgan. Av disse hadde 87 prosent gynekologiske plager.

Blant kvinner med omskjæring type 1 og type 2 rapporterte henholdsvis 55 og 70 prosent gynekologiske plager.

Les også: Slår alarm om Oslos eldremat: Bestiller kald sykehjemsmat til politikerne

I alt fikk 67 prosent kirurgisk behandling ved de syv poliklinikkene, og som oftest var behandlingen deinfibulering, som ga få komplikasjoner.

Konklusjonen av studien er at mange kvinner hadde plager som kan ha vært til stede fra barne- og ungdomsalder, og som kan behandles enkelt med deinfibulering.

- Terskelen for å henvise bør være lav. Leger bør være oppmerksomme på smerter og andre urogenitale plager hos jenter og kvinner som har gjennomgått omskjæring, uavhengig av omskjæringstype, heter det videre.

Se flere av funnen i faktaboksen:

I samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet etablerte seks kvinneklinikker i 2004 poliklinikker for behandling av kvinnelig omskjæring.

Hensikten var å bedre helsehjelpen i alle helseregioner ved å bygge kompetanse og samle erfaring, i tillegg til å gjøre det enkelt for andre helsetjenester å henvise og konferere. I dag er syv sykehus har nå slike tilbud.

Les også: Med dagens tempo vil det ta 150 år å kutte utslippene nok