Forskere ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, som er en del av Oslo Met, spurte i fjor tusen tenåringer om reklame og personvern.

I den landsdekkende undersøkelsen fant forskerne urovekkende funn, skriver NRK.

Funnene viser blant annet at nesten 80 prosent har fått reklame for pengespill, 48 prosent har fått reklame for plastisk kirurgi eller kosmetisk behandling med Botox og 25 prosent har fått reklame for alkohol.

Rundt åtte av ti svarer at de ikke vil ha denne typen markedsføring.

– Det er oppsiktsvekkende høye tall. Vi ble rett og slett overrasket over hvor mange barn i Norge som oppgir at de har blitt eksponert for markedsføring av alkohol, gambling og Botox, sier forsker Thea Grav Rosenberg.

Markedsføring av kosmetiske inngrep, pengespill og alkohol rettet mot barn er ulovlig i Norge. Men ofte skjer slik type markedsføring gjennom sosiale medier, som er medier mange unge benytter i hverdagen.

Forbrukertilsynet er kritiske til praksisen, og til NRK sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, at de kan slå ned og fatte vedtak med økonomiske sanksjoner dersom klinikkene ikke endrer praksis.