– Analysene vi har gjennomført viser at jodinnholdet i egg har gått ned siden vi analyserte disse produktene i 2000. Konvensjonelle egg innholder 49 mikrogram jod per 100 gram i 2000 mot 30 mikrogram jod per 100 gram i 2016. Det kan være ulike årsaker til endringene, men fôret er en viktig kilde til jod i egg, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Totalt 21 prøver analysert

Hun sier egg er en kilde til jod, og at det er uheldig at innholdet av jod i egg går ned. Jod er nødvendig for at kroppen skal kunne lage hormoner som regulerer kroppens stoffskifte. Ifølge Helsedirektoratet er fisk den beste naturlige jodkilden og bidrar i gjennomsnitt med drøyt 20 prosent av jodinntaket.

Analyseprosjektet av egg og kylling ble utført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og det finske Mattilsynet (Evira) på oppdrag for Mattilsynet. Totalt 21 prøver fra produsentene Prior, Den Stolte Hane og Stange inngikk i analyseprosjektet. Analysene ble gjennomført i 2016.

Les også: Bare 9 av over 3.500 dyretilsyn førte til anmeldelse

Lave nivåer av miljøgifter

Mattilsynet overvåker også regelmessig innholdet av miljøgifter i næringsmidler. Tungmetaller og dioksiner er eksempler på miljøgifter som kan gi uønskede effekter i mennesker og dyr. I dette prosjektet ble kylling og egg analysert for innhold av arsen, kadmium, bly, PCB og dioksiner. Resultatet viser at innholdet av bly, kadmium, PCB og dioksin var under grenseverdiene. Det er ingen grenseverdier for arsen i kylling og egg, men de påviste nivåene var svært lave.

Miljøgifter følger næringskjeden, og tas opp i både planter, dyr og mennesker. Analysene av disse stoffene er gjort som en del av kartl egging av nivåene i matvarer på det norske markedet.

Mattilsynet arbeider for å sikre forbrukerne trygg mat og drikke. Kunnskap om det norske matvaremarkedet og overvåking av næringsinnhold og miljøgifter er et viktig ledd i dette arbeidet. Formålet med analyseprosjektet var å innhente næringsstoffverdier for egg og kylling til Matvaretabellen, og analysere innholdet av miljøgiftene i produktene.

Les også: Britisk undersøkelse: 25 prosent av unge kan ikke koke et egg

(©NTB)