- Vi har hatt en kjempestor økning av oppringninger til Alarmtelefonen, sier leder for Alarmtelefonen, Heidi Salvesen til Nettavisen.

På bare to dager har Alarmtelefonen mottatt 74 telefoner og har også i perioden filmene vises, utvidet åpningstid slik at barn kan ringe også på dagtid.

- Vi får vanligvis 1900 henvendelser årlig, så dette er en stor økning. I tillegg er det nå barn og unge som i stor grad selv har ringt, forteller Salvesen.

I den nye serien på NRK Super om kropp, grenser og seksuelle overgrep blir nummeret til Alarmtelefonen oppgitt, med oppfordring om å ringe dersom man ikke kan snakke med en voksen man stoler på, eller dersom man er bekymret for andre.

- Mange tulletelefoner

Serien som er utformet som små tegnefilm-snutter vises på NRK Super fra 06.november til 08.november og vil i tillegg ligge fast på nettsidene til NRK Super.

- De fleste av de telefonene vi har fått har vært såkalte «tulleoppringninger, men vi behandler alle telefoner seriøst, sier Salvesen.

Hun påpeker at det er viktig å møte disse oppringningene på en seriøs måte, fordi det kan ligge noe under.

- Kanskje tulleringer de tre ganger, før de tør å snakke med oss og fortelle noe. Derfor er det viktig å møte disse oppringningene på en god måte.

Leder for Alarmtelefonen kan fortelle at hele 54 av 74 telefoner har vært telefoner der barn har fnist og knist og kanskje sagt noe tullete, før de har lagt på igjen.

- De 20 telefonene som har vært reelle er av ulik karakter. Noen er bekymra for venninna si, en er bekymret for pappa som har begynt å ruse seg igjen og en annen ønsker å ta livet sitt.

Alarmtelefonen melder de sakene de får videre til kommunen vedkommende hører til.

- Vi er veldig glad for at NRK har fokus på dette og håper flere vil ringe oss, avslutter Salvesen.

Også NRK Super har fått masse henvendelser på sin chat.

Mange av henvendelsene er fra målgruppen, kan redaksjonssjef i NRK Super, Cathrine Simonsen, fortelle til Nettavisen.

- - Det har vært et stort engasjement, og vi ser at det er et tydelig behov og et tema som engasjerer. Spørsmålene ra barna er av veldig ulik karakter. Mange er undrende og spør for eksempel om hva et overgrep er, forteller hun.

- Mange barn vet ikke at det er ulovlig

Filmene er laget av Bivfrost film og er et samarbeidsprosjekt med flere aktører, med Redd Barna i spissen.

LES OGSÅ: - Si tiss og rumpe og pupper. Barn forstår ikke voksenspråk

- Vi i Redd Barna er opptatt av at barn trenger kunnskap. Disse filmene skal gi kunnskap om hva seksuelle overgrep er, at det er ulovlig og hvordan man kan få hjelp dersom man opplever seksuelle overgrep, sier seksjonsleder i Redd Barna, Thale Skybak, til Nettavisen.

Skybak forteller at viktigheten ligger i å avdekke og forebygge seksuelle overgrep. Et tema som er godt forankret i Redd Barna fra før av.

Les mer om hvordan Redd Barna jobber med seksuelle overgrep her.

- Det er fortsatt knyttet stort tabu til seksuelle overgrep og vi vet at det i gjennomsnitt tar 17 1/2 år før noen forteller om et overgrep. Vi vet også at mange barn ikke vet at det er ulovlig, mange barn tror overgrepet er deres egen skyld eller vet ikke at det fins hjelp.

I 2015 ble det anmeldt 1084 tilfeller av «seksuell krenkende atferd mot barn», mens det i 2016 ble det levert inn 2151 anmeldelser.

- Voksne bør se sammen med barn

LES OGSÅ: - Mange av jentene tenkte ikke på overgrepet som «ekte» voldtekt

Ifølge Skybak er filmene ment å beskytte barn, og de er også ment som et godt verktøy for voksne rundt, til å prate med barn om seksuelle overgrep.

- Vi anbefaler at voksne ser filmene sammen med barna. For med et alvorlig og vanskelig tema, kommer det også vanskelige spørsmål, sier hun.

- Også nyttig for eldre barn

Det mest utfordrende, har ifølge Skybak, vært å finne balansen mellom å gjøre det enkelt og tydelig for barn, uten å forenkle slik at det blir misvisende eller bidrar til å opprettholde stereotypier.

- Vi har funnet en god balanse, og får belyst temaet fra ulike vinkler og med et klart budskap om at barn bestemmer over egen kropp, at seksuelle overgrep er ulovlig, og at barn som utsettes må få hjelp.

Redd Barna har også annet undervisningsmateriell om temaet, som retter seg mot eldrebarn.

Sammen med filmene har Redd Barna også lansert et veiledningshefte som er fint for voksne å lese for å gi gode svar på spørsmål barna måtte ha.

Hovedmålgruppen er barn fra seks til åtte år.

- Men filmene vil også være nyttig for eldre og yngre barn, sier Skybak.

I tillegg til at serien vil ligge på NRK Super, så håper Redd Barna at lærere vil bruke filmene og veiledningsheftet til å snakke med skolebarna.