De fleste foreldre har gjort det. Dratt en liten hvit løgn for å unngå diskusjon, grining eller raserianfall.

«Neida, vi skal ikke spise sjokolade etter du har lagt deg». Eller klassikeren alle barn fikk servert på skitur: «Neida, det er ikke langt. Rett bak de trærne der, så er vi fremme».

Men å lyve til barnet ditt for effektivitetens eller enkelhetens skyld kan være mye mer problematisk enn forskerne hittil har trodd.

Ny forskning fra fire samarbeidende universiteter i Kina, Singapore, Canada og USA viser nemlig at en liten løgn her og der kan få negative følger når barna dine blir voksne.

Les også: Slik forteller du barna at dere skal skilles (+)

Barn som blir løyet til lyver tilbake

Resultatene fant forskerne etter å ha gjort en utspørring av 379 unge voksne fra Singapore. De ble spurt om foreldrene løy til dem som barn, hvor mye de lyver til sine foreldre i dag og hvordan de fungerer i voksenlivet.

Forskningen er gjengitt i tidsskriftet Psychology Today.

Det viste seg at de som hadde blitt løyet til som barn, også lettere løy for sine foreldre.

Forskerne konkluderer med at det å lyve til barna sine, øker risikoen for at barnet får atferdsvansker.

– Det er helt klart at hvis foreldrene lyver for barna sine i saker som føles viktige for barna, så vil dette kunne skade tilliten til foreldrene og relasjonen mellom foreldre og barn, det er ingen tvil om det, forteller psykolog og professor ved Universitetet i Tromsø, Willy Tore Mørch.

Kan løgner utvikle psykopater?

Den nye forskningen viste til sterke konsekvenser for barna når de vokser opp.

Forskerne trekker frem tilpasnings- og atferdsvansker, som kan vise seg gjennom mobbing og skadeverk, til emosjonelle vansker, som sinne, uro og tilbaketrekning fra sosiale situasjoner, til alvorlige konsekvenser som å utvikle psykopatiske trekk.

Det støtter opp under tidligere funn som har foreslått at å lyve er en av de mest sikre tegnene for å utvikle psykopatiske trekk hos barn og unge.

Mørch er imidlertid skeptisk til å trekke direkte linjer mellom hvite løgner og psykopatiske trekk.

– Denne forskningen viser til veldig negative konsekvenser av lyving, som utvikling av psykopati, og da er jeg mye mer tilbakeholden. Utviklingen av alvorlige, psykiske helseplager er mye mer komplekst og skjer ikke alene på bakgrunn av at man lyver, forteller han.

– Jeg synes det er viktig at man ikke overdriver enkeltfaktorer. At usannferdige foreldre kan være en faktor i utviklingen av alvorlige psykiske helseplager kan hende, men som regel i kombinasjon med ting som vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Les også: Er baby­smoothier sunt?

Hvordan forklare ting til barna

Mørchs hovedregel er at alt foreldre formidler til barna skal være sant, men at man skal tilpasse seg om man frykter barnet skal bli redd eller at informasjonen kan inneholde noe barnet kan reagere på.

– Si sannheten, men tilpass budskapet til barnets alder, og gjerne overforenkle ting. Man kan utelate detaljer som gjør at barnet slipper å bli for oppstemte den ene eller andre veien.

Tidsskriftet Psychology Today trekker frem et reelt eksempel hvor en alenemor lyver til barnet sitt om at hun skal være hjemme, når hun egentlig skal på date og har skaffet barnevakt i noen timer. Barnet våkner og får panikk fordi moren ikke er hjemme.

– Det er sånt jeg synes man ikke skal gjøre, for sånne løgner vil barnet oppdage. De skal opp og tisse og så er ikke mamma der og de forstår at det hun sa ikke var sant. Da får man heller ta ulempene om at barnet ikke får sove til angitt tidspunkt den kvelden, og forklare situasjonen og trygge barnet ved å si at mamma kommer hjem igjen og er der når barnet våkner, foreslår Mørch.

Les også: Da sønnen ble født ble Håvard deprimert: - Jeg følte på en måte at ungen ikke var vår (+)

Hva med hvite løgner?

Psykologen mener tvert imot at foreldre ikke behøver å kutte ut hvite løgner.

– Det dreier seg i så fall om situasjoner som er helt ufarlige, og usannheter som ikke er skadelige, snarere tvert i mot, sier han.

Noen ganger mener psykologen det til og med lurt å utelukke informasjon fra barna som kan gjøre dem veldig skuffet eller veldig glad.

Se for deg at bestemor skal komme på besøk i helgen, et besøk som du vet at barna dine alltid gleder seg til. Så skjer det uheldige, at bestemor ringer torsdag kveld og må avlyse eller gjøre om på avtalen.

– Da kan det tenkes at man i det hele tatt har latt være å fortelle barna at bestemor skulle komme, for å slippe å gi barna skuffelsen, påpeker Mørch.

Han påpeker at det også finnes visse aksepterte løgner mellom foreldre og barn som vi ikke stiller spørsmål ved.

– Å ha julenissen hjemme er jo en løgn, men barn fryder seg over nissen og etter hvert finner de ut at det var en løgn. Hvis man skal slutte fullstendig med løgner, må hele eventyrtradisjonen vår gå i vasken. Eventyrene om troll og hekser er tøys og fanteri, men dette er ting som barn elsker å høre om.

Kan skade tilliten

Tidligere har forskning på området vist at stadige løgner til barn og unge ofte kan føre til å skape problemer, splittelse og mangel på selvregulering av tanker, atferd og følelser.

Mørch mener at enkeltepisoder med en hvit løgn neppe vil ha noen effekt, men problemene kommer først når det er gjentagende løgner som barnet ser som alvorlige tillitsbrudd.

– Er det en trend hvis foreldrene har en stil som inneholder å være usannferdige, så vil det ramme tilliten. Barnet vil kort og godt ikke stole på foreldrene, de vil unngå dem, vil ikke inngå avtaler med dem og vil kunne oppleves som uregjerlig fra foreldrenes og omgivelsenes side.

Les også: 13 000 tenåringer er avhengige av energidrikk

Denne typen løgner er skadelig

Han mener det kan bli problematisk om det dreier seg om gjentagende løgner og tillitsbrudd som foreldrene opplever som ukompliserte, og som barna føler er alvorlige.

Dette kan være det voksne oppfatter som helt hverdagslige hendelser som vi lett kan forklare og håndtere, men som barnet ikke tar lett på.

– Det kan være at man uke etter uke har lovet barna å skulle reise til bestemor i helgen, men hver uke så kommer noe i veien og man får ikke dratt. Problemet er at for de voksne så oppleves det ikke som så viktig, for man kan bare finne en annen dag, men for barna er dette alvorlig, forteller han og utdyper:

– Barna har sine forventninger og bestemor har sin rolle i livet til barnet. De har blitt lovet noe, og så skjer det ikke, og det oppfattes som ren løgn. Slike episoder kan bli veldig skadelig for tillitsforholdet om de gjentas gang på gang, påpeker Mørch.

Foreldre som lyver legitimerer løgner

– Hvordan kan man merke det på barna om foreldrene har løyet for mye og tilliten blir brutt?

– Du vil nok se det på den måten at barnet selv vil kunne være usannferdig og komme med påstander eller informasjon som ikke er sann. Når barnet har oppdaget at foreldrene har løyet, legitimerer det lyving, og da kan miljøet rundt barnet oppleve at barnet ikke kan regulere seg eller kontrollere seg, forteller han.

Hvis du har dårlig samvittighet for at du har løyet, så har psykolog Mørch ett veldig viktig råd.

– Hvis man har kommet med en usannhet overfor barnet, uforvarende eller med vilje, bør man be barnet om unnskyldning for at man ikke snakket sant. Det gir mulighet til å snakke med barnet sannhet og løgn, samtidig som du er god rollemodell når du har gjort noe galt, påpeker psykologen.