En studie FHI publiserte i 2020 viste at eldre har bedre hørsel nå enn for 20 år siden Nå vet man mer om hvorfor.

I en ny studie publisert i BMC Public Health skriver de at bedringen kan skyldes tre hovedfaktorer. Mindre eksponering for støy på arbeidsplassen er spesielt en viktig årsak til bedringen blant menn, mens for kvinner er det færre ørebetennelser. Det kan skyldes bedring i levestandard, bedre hygiene, innføring av antibiotika og bedring av helsevesen og behandling. Men også mindre røyking spiller en rolle:

Les også: Studie: Korona kan redusere menns sædkvalitet

– Det er en svak sammenheng mellom røyking og hørsel som kanskje tilskrives økt risiko for åreforkalkning som påvirker sirkulasjonen i sneglehuset, opplyser forsker ved Folkehelseinstituttet, Bo Engdahl, på deres nettsider.

Les også: Nye funn om alzheimer og avfall i hjernen

65.000 deltok i studien. FHI brukte tall fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) hvor befolkningens hørsel ble kartlagt med 20 års mellomrom.

(©NTB)