*Nettavisen* Livsstil.

Ny undersøkelse: Disse personene er lykkeligst i Norge

GLADE: Nordmenn er mest fornøyd med livet i en bestemt aler. Foto: Sara Johannessen (NTB scanpix)

Om du er kvinne eller mann har lite å si for hvor fornøyd du er med livet.

16.06.17 06:09

Statistisk sentralbyrå (SSB) har spurt nordmenn hvor tilfreds de er med livet sitt og om de opplever livet som meningsfullt.

- Det mest påfallende med tallene våre er hvor mye tilknytningen til arbeidsmarkedet ser ut til å bety for hverdagslykken, sier sosiolog Anders Barstad til forskning.no.

Han forteller at det er de arbeidsledige og de uføre som er minst tilfredse. og som også opplever at livet gir minst mening.

Klikk på bildet for å forstørre.

Tilknytning til arbeidslivet har mye å si for hvor fornøyd du er med livet. Foto: (Foto: Istock)

Flere opplever det de gjør som meningsfullt

Anledningen for undersøkelsen er den nye temasiden til SSB for livskvalitet og levekår Slik har vi det.

I undersøkelsen har de bedt nordmenn oppgi hvor fornøyd de er med livet om dagen, på en skala fra 0 til 10, der 10 er svært fornøyd og 0 er svært misfornøyd.

Hele 36 prosent legger seg høyt på skalaen og svarer 9 eller 10. Samtidig er det 10 prosent i den nedre del av skalaen fra o til 0,5, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Når det gjelder opplevelsen av at det de gjør i livet er meningsfullt, legger noen flere seg et hakk høyere opp på skalaen.

Hvem er mest tilfreds med livet?

Alder har lite å si, det samme har kjønn, viser tallene.

Allikevel viser det seg at de i alderen 25-44 år oftere sier at de er middels fornøyd med livet, mens de som er eldre og yngre legger seg høyere på skalaen.

De som bor alene eller som bor alene med barn, er mindre fornøyd enn de som er i parforhold. De som er i parforhold, er over 45 år og ikke har hjemmeboende barn er de aller mest fornøyde.

Klikk på bildet for å forstørre.

Når barna ikke lenger bor hjemme, svarer flere par at de er mer tilfreds med livet. Foto: (Foto: Istock)

Jobben har en del å si

Yrkesaktive og pensjonister er de som er mest fornøyd med tilværelsen, mens de som står utenfor arbeidslivet, enten de er uføre eller arbeidsledige, i mindre grad er fornøyd.

LES OGSÅ: Gjennom 40 års forskning, har samlivsforskerne funnet én ting du ikke kan bli lykkelig uten

Hva med økonomi?

Dess bedre økonomisk stilt husholdningen man bor i er, dess høyere andel er fornøyd med livet. Blant de 25 prosent i husholdninger med lavest inntekt er 1 av 4 lite tilfreds med livet, mens 1 av 20 blant de 25 prosent i husholdninger med høyest inntekt er det.

På spørsmål om hvor meningsfullt man føler det man gjør i livet er, er det unge som kommer dårligst ut. Opplevelsen av meningsfullhet er på topp fra 45-års alder. Enslige forsørgere opplever livet som noe mindre meningsfullt og det samme gjelder for de som bor alene.

Klikk på bildet for å forstørre.

Pensjonister og yrkesaktive er de som er aller mest fornøyd med tilværelsen. Foto: (Foto: Istock)

Økonimien har også noe å si for hvor meningsfullt du opplever det man gjør. Særlig de med lavest inntekt skiller seg negativt ut.

Nordmenn opplever generelt høy grad av tilfredshet, sammenlignet med andre land i Europa. Sammen med befolkningen i de nordiske landene og Sveits og Østerrike, er vi de mest tilfredse. Nederst på skalaen finner vi Bulgaria og Serbia.

Har du sett denne videoen?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag