Det er ingen hemmelighet at realityproduksjoner som «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach» har høstet kritikk de siste årene, og spesielt castingprosessen rundt denne typen realityprogram har skapt overskrifter i medier landet over.

Tidligere i år kunne TV 2 avdekke at 23 av 153 deltakere i fem sesonger av «Paradise Hotel» og to sesonger av «Ex on the Beach» har en dom på rullebladet som ikke har blitt gjort rede for før de aktuelle deltakerne får boltre seg på skjermen, og flere har også blitt straffedømt etter innspilling.

Les også: Reality-profil dømt for hvitvasking

Opp gjennom finnes det flere eksempler på deltakere som tidligere er dømt for vold, bruk og besittelse av narkotika, ulike trafikklovbrudd og seksuell omgang med mindreårige.

I tråd med flere overskrifter og urovekkende opplysninger er det stadig blitt rettet spørsmål til de ulike realityproduksjonene om hvordan det er mulig at tidligere domfelte ikke blir luket ut i castingprosessen før innspilling.

Dette har de også blitt konfrontert med, og svaret er ofte det samme: De har ikke lov til å hente ut vandelsattester, og castingprosessen baseres på 100 prosent tillit mellom deltakere og produksjonen. Altså kan en deltaker enkelt unnlate å fortelle om tidligere eller pågående lovbrudd til produksjonen.

– Hadde gjort det lettere for alle

Nettavisen har vært i kontakt med flere aktører innen casting og reality som ønsker en endring i loven. Etter det Nettavisen erfarer har også flere advokater vært på banen, uten foreløpig hell i utviklingen.

Slik loven er i dag er det kun arbeidsgivere som skal ansette personer som skal jobbe med barn, som har rett til å se politiattesten til søkere.

I Kringkastningsloven § 2-18 heter det:

«Kringkastere og tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester skal kreve at personell med arbeidsoppgaver som innebærer regelmessig kontakt med mindreårige, må legge frem politiattest i samsvar med politiregisterloven § 39 ved tilbud om stilling eller kontrakt. Det samme gjelder for personell i produksjonsforetak som produserer programmer bestilt av en kringkaster eller tilbyder av audiovisuelle bestillingstjenester».

Jørgen Hermansen, CEO i produksjonsselskapet Strix, som blant annet produserer programmer som «Farmen», «Farmen kjendis» og «Sommerhytta» for TV 2, er ikke i tvil om at muligheten for å få innsyn i politiattester ville gjort jobben deres enklere.

Strix samarbeider også tett med produksjonsselskapene Novemberfilm og Rakett, som blant annet produserer programmer som «Charterfeber» og «Alle Elsker Camping».

– Det er et etisk regelverk vi ønsker å opprettholde, at ikke vi vil gjøre voldsdømte til realityhelter på TV, sier han til Nettavisen.

– Hvis man hadde jussen med seg, hadde det gjort det veldig mye lettere for alle. For det er ikke noe hyggelig å være den deltakeren som tenkte at det ikke var så viktig – eller å være den deltakeren som gjør at en produksjon ikke blir vist. Så fra mitt ståsted ville det vært det beste for alle parter om vi kunne fått innsyn i politiattester, mener Hermansen.

Les også: Realitydeltaker fikk 90 dagers fengsel for deling av sexvideo

Risikerer store konsekvenser daglig

Dersom det viser seg at en deltaker har et alvorlig lovbrudd bak seg etter at castingprosessen er fullført, får det følger for flere enn bare deltakeren – som kan risikere å bli utelukket fra sesongen.

– TV-kanalen har et redaktøransvar, blant annet det å beskytte folk mot seg selv. Og den tilliten vi gir deltakerne ved å fortelle selv, brytes stadig vekk. Og da sitter vi med en kontrakt vi ikke kan levere. Så det er noe både TV-kanalene og vi synes er problematisk. For da kan vi bare gjøre kontrakten til en viss høyde, sier Hermansen til Nettavisen.

Også Discovery, som står bak programmer som «Ex on the Beach», «71 grader nord» og «Første Date», ser fordeler ved å få lov til å sjekke potensielle realitydeltakeres vandelsattest.

Ola-Magnus Svihus, Senior Kommunikasjonsrådgiver i Discovery Networks Norway AS, sier til Nettavisen at deltakere som blir med i deres programmer går gjennom en lang casting-prosess før de eventuelt kommer på skjermen.

– Dette innebærer en rekke intervjuer med produksjon og kanal, og også flere samtaler med psykolog før de går gjennom nåløyet, forteller Ola-Magnus Svihus til Nettavisen.

– Det er klart at en anledning til å hente ut vandelsattest ville vært svært nyttig i en castingprosess, og en samlet TV-bransje har flere ganger uttrykt et ønske om å få muligheten til å gjøre dette. Det ønsket står fortsatt ved lag, fastslår han.

Les også: Realitydeltaker siktet for overgrep mot barn

Etter det Nettavisen erfarer støtter også Nent, som blant annet står bak produksjoner som «Paradise Hotel», opp om en lovendring som vil gjøre det mulig å få tilgang til politiattestene til kommende deltakere i realityprogrammer.

Selskapet ønsker imidlertid ikke å gi noen kommentarer.

Kommer ut uansett

Hermansen i Strix påpeker at det er viktig å vite så mye som mulig om deltakerne de skal jobbe med.

– Vi lagde jo «Robinson» i våre dager, og når du skal ha deltakere som løper rundt på en strand i 40 varmegrader så er det greit å vite om du har hjerteproblemer så ikke du faller om midt i produksjonen. Det er greit å vite hva livet ditt har vært tidligere. Det kan på mange måter sidestilles, sier han.

Les også: Voldstiltalt toppblogger og reality-profil gråt i retten da hun forklarte seg

Videre legger han til at informasjon man velger å holde for seg selv ofte kommer ut uansett.

– All informasjon om deg kommer frem med en gang du blir eksponert. Alt vi ønsker er ærlighet og en åpen dialog, så kan vi ta redaktøransvaret om du kan være med på TV, sier han.

Stortinget må på banen

Både i Storbritannia og i Danmark finnes det lovverk som gir tilgang til vandelsattester hos kommende realitydeltakere. Til tross for dette ser man likevel at det finnes smutthull for deltakere som i utgangspunktet kanskje aldri skulle vært på TV.

Blant annet vil ikke en pågående kriminalsak dukke opp i en vandelsattest.

En endring i lovverket er i det minste et steg i riktig retning til en tryggere og enklere castingsproses, ifølge advokater Nettavisen har vært i kontakt med. Skal loven om vandelsattest endres til å også gjelde de som produserer og lager reality, må Stortinget inn på banen.

Nettavisen har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Kulturdepartementet, som står bak Kringkastingsloven, om hvorfor ikke en lovendring allerede har skjedd og hva som skal til for å endre loven. De har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser om saken.