Sammenhengen mellom ADHD-diagnoser og bruk av paracetamol er undersøkt av forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo.

De fant at kortidsbruk av paracetamol i svangerskapet er ufarlig, men at barn som var blitt eksponert for paracetamol i mors mage i 29 dager eller mer, fikk ADHD-diagnose dobbelt så ofte som barn som ikke var blitt utsatt for legemiddelet, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

I Norge regner Sosial- og helsedirektoratet med at 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD, det innebærer at det i gjennomsnitt er ett barn med ADHD i hver skoleklasse. Dobbelt så mange gutter som jenter har ifølge Folkehelseinstituttet symptomer på ADHD.

- Bra med kortidsbruk av paracetamol

Halvparten av de gravide i studien hadde brukt paracetamol i 1-7 dager.

- Vi fant at det var trygt å bruke paracetamol et par dager, for eksempel dersom man har feber. Det kan til og med være bra, fordi det reduserer perioden fosteret blir utsatt for høy temperatur, forteller forsker ved Folkehelseinstituttet, Eivind Ystrøm.

Sikre på at langtidsbruk kan forårsake ADHD

Forskerne undersøkte data fra 112 973 barn i Den norske Mor og barn-undersøkelsen. 2246 av barna hadde en ADHD-diagnose, som forskerne fant i databasen hos Norsk pasientregister. Halvparten av barnas mødre hadde brukt paracetamol under svangerskapet, som oftest for å redusere en feber eller dempe smerter.

Risiko etter syv dagers bruk

Det var først når bruken av paracetamol gikk utover syv dager at risikoen ble forhøyet og Ystrøm anbefaler at gravide som trenger smertelindring over lengre perioder i svangerskapet bør gjøre dette i samråd med lege.

Tidligere studier viser også en sammenheng mellom lang tids paracetamolbruk under graviditet og forekomst av ADHD hos barn, men nytt i denne studien er justering av familiær risiko for ADHD (arv), alle sykdommer som paracetamol ble brukt for å lindre, og bruk av paracetamol før svangerskapet.

Tidligere har disse faktoren sådd tvil om ADHD har kommet av lang tids paracetamolbruk eller arv fra foreldre.

Fars bruk kan også gi dobbel risiko

Forskerne fant også en uventet sammenheng mellom fars bruk av paracetamol og risiko for ADHD hos barnet.et viste seg nemlig at hvis far brukte mye paracetamol de siste tre månedene før mor ble gravid, økte forekomsten av ADHD hos barna til det dobbelte.

Forskerne er usikre på hvordan de skal tolke funnet, men en teori er at det oppstår endringer i de genene far overfører til fosteret.