Onsdag morgen behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) en klage fra Durek Verrett (47) rettet mot Se og Hør.

Verrett klaget inn ukebladet etter et oppslag på ti sider i desember i fjor, der helsetilstanden og sykdommen til den selverklærte sjamanen ble omtalt. 47-åringen medvirket ikke til saken – og ønsket ikke å kommentere overfor Se og Hør.

Durek Verrett mener ukebladet har brutt tre paragrafer i Vær Varsom-plakaten (se faktaboksen lenger ned i saken).

Samtlige i utvalget påpekte under behandlingen av klagen at dette var en vanskelig sak, men endte til slutt på at Se og Hør ikke har brutt god presseskikk i omtalen av 47-åringen.

Utvalget mente oppslaget lå helt i grenseland, men landet på at Verretts virke som selverklært sjaman – som han også tjener penger på – gjør at saken er av klar offentlig interesse.

– Han (Verrett, journ. anm) har selv oppsøkt oppmerksomhet rundt det, han lever av det og driver kommersielt, også overfor sårbare grupper. Det er dette jeg tenker legitimerer å publisere denne opplysningen. Men det er helt i grenseland, det er det, uttalte PFU-leder Anne Weider Aasen da saken var i behandlingsutvalget onsdag.

Prinsessen reagerte

Den aktuelle Se og Hør-artikkelen ble publisert 17. desember 2021 under tittelen: «Avslører: Durek er alvorlig syk».

I saken hevdet ukebladet at forloveden til Märtha Louise (51) lider av en nyresykdom og trenger dialysebehandling flere ganger i uken. Verrett mener ukebladet har brutt tre paragrafer i Vær Varsom-plakaten – paragraf 3.9, 4.1 og 4.3.

Via advokat Kyrre Eggen har den selverklærte sjamanen skrevet i klagen til Pressens Faglige Utvalg at «en slik massiv og detaljert reportasje om sensitive helseopplysninger er svært utleverende og belastende» for ham. I klagen hevdes det også at denne belastningen forsterkes av at Se og Hør gir leseren inntrykk av at Verrett selv har medvirket til omtalen.

Også prinsesse Märtha Louise har tidligere reagert på saken.

– Opplysninger om egen helse er noe av det mest sensitive og private vi har, skrev hun i en uttalelse til NTB via sin manager, Carina Scheele Carlsen, da Verrett klagde på saken.

Videre uttalte Märtha Louise i uttalelsen via sin manager at det «derfor er straffbart å lekke helseopplysninger» og at det «er straffbart å publisere helseoppysninger om enkeltindivider uten 'eksplisitt samtykke'», skrev NTB i juni.

Mener det har nyhetsverdi

Se og Hør har på sin side avvist klagen, og viser til at Verrett jevnlig uttaler seg i mediene om sitt virke som sjaman, og at han har kommet med flere omdiskuterte uttalelser om helse.

I sitt tilsvar skriver Se og Hør at Verrett også tar betalt for sjaman-tjenester innenfor dette feltet, blant annet gjennom boksalg, kurs og foredrag. Ukebladet mener derfor det har nyhetsverdi å omtale 47-åringens forhold til det profesjonelle helsevesenet og også hans egen helsetilstand.