Norske elever ligger fremdeles over OECD-snittet, men sammenlignet med 2015 presterer elevene svakere i lesing og naturfag, viser den nye PISA-undersøkelsen som ble lagt fram tirsdag.

- Skulle sett at de var mer positive

Den internasjonale PISA-undersøkelsen kartlegger 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag og gjennomføres hvert tredje år.

– Åpenhet om resultater i skolen er viktig. Jeg skulle gjerne sett at PISA-resultatene var mer positive, og er særlig bekymret for elevene som presterer på de laveste nivåene. Regjeringen har satt i gang flere tiltak for tidlig innsats og for å løfte alle elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Store kjønnsforskjeller

Resultatene viser at de norske elevene presterer over OECD-gjennomsnittet i lesing og matematikk, og likt med OECD-snittet i naturfag. Sett over tid er det stabile resultater i alle de tre fagområdene, men prestasjonene har falt i naturfag og lesing sammenlignet med forrige undersøkelse i 2015. I matematikk er det ingen endring fra 2015.

Særlig bekymrer Sanner seg for guttenes leseprestasjoner. 26 prosent av guttene er på de laveste nivåene i lesing, mens dette gjelder 12 prosent av jentene. Til sammenligning var 21 prosent av guttene og 9 prosent av jentene på disse nivåene i 2015.

– Det er alvorlig at hver fjerde gutt sliter så mye med lesing at de ligger under det OECD omtaler som en kritisk grense for å kunne delta i videre utdanning og jobb, sier Sanner.

Trenden er på ingen måte ny. Undersøkelser og studier har flere ganger avslørt store kjønnsforskjeller i skolen.

Norske elever hadde et karaktersnitt på 41,9 i 2019. I snitt hadde jentene 4,6 flere poeng enn guttene. Denne forskjellen har vært noenlunde stabil siden 2015.

Det samlede karaktersnittet for begge kjønn har økt jevnt de siste ti årene, fra 39,5 grunnskolepoeng i 2009. I 2018 var snittet 41,8 poeng.

Poengene har økt for både jenter og gutter de siste ti årene, men økningen har vært høyere for jentene. Kjønnsforskjellene har dermed ikke blitt noe mindre.

- Skolen har heiet fram jentene

Høsten 2018 la Stoltenbergutvalget frem rapporter som avslørte store kjønnsforskjeller i skolen:

Jentene gjør det bedre enn guttene i alle fag, unntatt kroppsøving. Nær 70 prosent av dem som får spesialundervisning i grunnskolen, er gutter. 80 prosent av alle jenter fullfører videregående skole, mot 70 prosent av guttene.

Flere forskere har uttalt at skolesystemet er tilrettelagt jentenes biologiske fortrinn. Jentene scorer høyere på selvregulering og planmessighet.

FHI-sjef, Camilla Stoltenberg, har åpnet for muligheten om å la umodne gutter få utsette skolestart.

Psykiater Dag Furuholmen er en av de som mener skolesystemet er tilrettelagt jenter. Guttene faller derfor bakpå tidlig i grunnskolen, noe som har konsekvenser for videre utdannings- og karriereløp, mener Furhuholmen.

- Skolen har heiet frem jentene de siste 30 årene. Det har gitt resultater, og det er fint. Men mange gutter føler seg nedprioritert og urettferdig behandlet, hele seksårsreformen er en ulykke for gutter, fordi de modnes mye senere enn det jenter gjør.

Furuholmen understreket at gutter ligger omtrent 18 måneder bak i språkmodning, evnen til å takle følelser og impulser.

- Dette betyr at en gutt som er født sent på året kan ligge to år etter tidlig fødte jenter i modning, uttalte Furuholmen til Nettavisen nylig, og avsluttet:

- Gutter tåler ikke like mye frustrasjon og har ikke den samme evnen til å ta seg sammen og sitte stille.