- Voksne bagatelliserer ofte litt for fort når små barn formidler sine historier, sier professor Ingrid Lund til Nettavisen.

Gjennom atferd eller ord kan barn formidle at de blir holdt utenfor lek av andre barn, eller de føler seg krenket av andre barn eller voksne på en eller annen måte.

Lund jobber ved Pedagogisk utviklingssenter ved Universitetet i Agder og forsker på mobbing i barnehagen. Hun leder også kompetansekurs om mobbing i bydel Nordre Aker i Oslo.

Mandag holdt hun innlegget «De voksne ser liksom bare forbi det hele» i forbindelse med «Foreldrekonferansen 2017: Inkludering i barnehagen».

«Så ille var det vel ikke?»

Kommer et barn med en opplevelse av å være utestengt i lek, er det viktig å anerkjenne barnets historie.

- Voksne er ofte raskt ute med å si: «Det var vel ikke akkurat sånn det var?» eller «Så ille var det vel ikke?» Hvis voksne ikke tar barn på alvor, har ikke barn sjans. Og det burde være en menneskerett å bli trodd på sin egen subjektive opplevelse, sier Lund.

Hun forteller at når mobbing skjer, forteller barn selv og foreldre til barn, at det å ikke bli hørt eller trodd, er det aller verste.

- Ikke rediger bort opplevelsen til barnet. Vi har mye kunnskap om hvor mye det har å si for barn å bli hørt. Å lytte er det aller viktigste vi kan gjøre når barn forteller om vonde opplevelser.

I den nye rammeplanen for barnehager, som trådte i kraft i august, står det at hver barnehage skal jobbe aktivt mot mobbing, ved å forebygge, håndtere og stoppe mobbing.

Mobbing skjer oftest i den frie leken

Ifølge forskning er det i fri lek mobbing ofte skjer i barnehagen, og særlig sårbart er det når barna leker ute.

- Vi må være opptatt av barns lek som noe viktig, vi må følge med, få øye på relasjonene og hvordan mobbing ser ut.

Det å ikke føle at man er inkludert i et fellesskap er dypt alvorlig for barn og unge.

- Det barn er opptatt av er jo å få være med å leke, og ting som kan virke små eller ubetydelige for oss voksne, kan bety veldig mye for barn. Som ikke å få være med i leken eller ikke bli bedt i bursdag.

Hun legger til:

- Når mobbing skjer, hviskes følelsen av å være «god nok som du er» ut. Da opplever du bare å være redd. Hvis et barn er blitt utsatt for mobbing er det viktig at voksne løfter fram det barnet er god på, at de voksne bevisst løfter fram barnets styrke. Viktigst av alt er at voksne har ansvaret når barn strever, det er de voksnes ansvar å hjelpe og støtte barn som strever.

- Let etter mobbing

Mobbing er et ord som ofte forbindes med barn i skolealder og for skolebarn har mobbingen holdt seg på jevne seks prosent over mange år. For barnehager foreligger det foreløpig ikke eksakte tall på mobbing. Det betyr ikke at mobbing ikke skjer i barnehagen, men heller at mobbingen kan se annerledes ut og at man ikke får øye på den ved første øyekast.

- Voksne skal hjelpe barn å forstå verden, når barn skal møte hverandre og i sine sosiale prosesser. Mobbing er sosiale prosesser på avveie. Når mobbing skjer i barnehagen er det følelser på ville veier. En definisjon på mobbing i barnehagen er:

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning».

Lund oppfordrer alle barnehageansatte til å være delaktige i lek, og observere når barna leker, og lytte til barns atferd.

- Lek er ikke bare noe barn holder på med. Er du som barnehageansatt aktiv og deltar i leken, er det lettere å få med seg om noen utestenges fra lek. Det er også viktig at de voksne i barnehagen er observante og hjelper barn inn i leken for å forebygge mobbing, sier Lund.

- Voksne må være «skrudd på»

Lund er opptatt av at ansatte i barnehagen må være «på». Og det hele tiden.

- Som barnehageansatt må du være «på», du må trene deg på å bli god til å se etter om noen utestenges i lek, og du må vite hva som er ditt ansvar. Jeg er bekymret for den store ansvarsfraskrivelsen i mange barnehager, det blir ofte et individfokus og feilsøking på barn, istedenfor på hvordan barnehagen kan jobbe for å få en god barnehagekultur.

LES OGSÅ: NRKs overgrepserie for barn: - Eksplosjon av henvendelser etter filmer om seksuelle overgrep

Stikkord for en god barnehagekultur mener hun er gode holdninger, kunnskap og handlinger:

- Holdninger som gjenspeiler dyp respekt for barns lek og barns atferdsuttrykk. Holdninger som er fundamentert i at det ALLTID er de voksne som er den ansvarlige i relasjon til barn og alltid tar et skråblikk på eget ansvar for å tilrettelegge for en åpen og samarbeidende barnehagekultur.

- Kunnskap om barns kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling og de prosesser som fører til at mobbing kan skje.

- Handlinger som viser at voksne er de som har ansvaret for å fremme alle barns trivsel, livsglede og mestring og hjelp til å mestre motgang og håndtere de utfordringer som kommer. Barna kjenner og merker når gode holdninger og kunnskap formidles gjennom kjærlige og bevisste handlinger.