Flertallet av nordmenn veier for mye, viser en oppdatert rapport fra Folkehelseinstituttet, som slår fast at nesten én av fire voksne har fedme.

- Det er alarmerende. Til nå har vi sett at én av fem har fedme, så hvis tallet har økt til én av fire, er det en svært skremmende utvikling som kan gi alvorlige helsekonsekvenser og mye sykdom, sier lege Jøran Hjelmesæth, professor ved Universitet i Oslo og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, til Nettavisen.

- Må øke prisen på det usunne

Aldri før har vi hatt så mye informasjon tilgjengelig om sunn mat og trening. Likevel går altså tallene for overvekt og fedme opp.

- Informasjon er ikke nok, det viser utviklingen. For å snu den negative trenden må samfunnet gjøre strukturelle endringer. Det vil si at vi må endre lovgivning og subsidieringordninger slik at det blir billig å kjøpe sunn mat og dyrt å kjøpe usunn mat, sier Hjelmesæth.

Eksempelvis skulle Hjelmesæth gjerne sett at en flaske Coca-Cola med sukker var betraktelig dyrere enn den uten sukker.

- Hvis vi skal velge det som er sunt, så må man øke prisen på det usunne, fastslår legen.

Hjelmesæth forklarer at lav inntekt og lavere utdanning er blant de vanligste faktorene blant de som gjør usunne valg når det gjelder helse.

- Derfor kan vi si at det bare ville vært fint om de med dårligere råd ikke hadde hatt råd til å kjøpe usunn mat.

- Unngå å være moralistiske

Det er godt kjent for de fleste at overvekt og fedme kan gi alvorlige helseplager. Hjelmesæth nevner diabetes, blodtrykkssykdom og hjerneslag, men overvekt kan også gi smerter og slitasjeplager i blant annet knær og rygg.

- Hvis én av fire har fedme, må Norges leger ofte være i kontakt med pasienter som sliter med helsa som følge av dette. Er det greit å fortelle pasienter at det er vekta deres som er problemet?

- For det første så er det ikke sikkert at helseplagene skyldes overvekt, men det finnes jo diplomatiske måter å tilnærme seg problemet på. Man kan for eksempel spørre pasienten selv om de tror at helseproblemene kan skyldes overvekt, foreslår Hjelmesæth, og fortsetter:

- Jeg tror ikke det er fornuftig å fortelle pasientene at det er overvekt som er årsaken til helseproblemene deres. Det kan fort vekke motstand hos pasienten. Vi bør unngå å være moralistiske, men heller la pasienten selv forstå problemet og foreslå tiltak som vil endre levevanene til vedkommende.

Hjelmesæth minner om at mange overvektige har en arvelig disposisjon.

- De som er arvelig belastet, tåler ikke det samfunnet vi lever i. Alle vet hva som skal til for å gå ned i vekt, men utfordringen ligger i å holde på den livsstilen. For å få til det må samfunnet tørre å gjennomføre de nødvendige strukturelle endringene, avslutter Hjelmesæth.