Av Turid Torbergsen, daglig leder TCI-The Coaching Institute.

Malena Ernman har i mange år vært en kjent internasjonal operasanger. Det påstår imidlertid Fred Heggen at hun ikke er, men heller at hun forsøker å bli det gjennom å sette bilde av datteren på omslaget av boken sin «Huset brenner-om en familie og et klima i krise».

Fred Heggen hevder at Malena Ernman er full av seg selv, og at hun bokstavelig talt er for opptatt med ulike jobboppdrag til å ivareta familien og hjemmet. Heggen framstiller ektemannen som et offer for situasjonen, selv om han etter eget ønske valgte å bli hjemmeværende husfar.

Det burde være en kjent sak for psykiater Fred Heggen, at det for mange familier er utfordrene å få den daglige kabalen til å gå opp når begge foreldrene er ute i jobb. Særlig krevende blir det for kunstnere, idrettsutøvere, ledere og andre i toppsjiktet. Ikke minst når man i tillegg må forholde seg til sykdom og andre alvorlige livshendelser. At det er mannen som velger å være den som tar seg av hjemmet i perioder, er faktisk ikke uvanlig i 2019.

Fred Heggen hevder også i artikkelen at Malena Ernman, foruten å være lidenskapelig opptatt av seg selv, er hemningsløst opptatt av å dyrke diagnoser og klima. Hegge synes tydeligvis at det er problematisk at Malena Erman og hennes mann stiller spørsmål om diagnosen anoreksia, som datteren Greta fikk tidlig i tenårene. Tatt i betraktning alle feil diagnostiseringer som er gjort av psykologer og psykiatere, så er vel ikke dette så unormalt.

Fred Heggen angriper ikke bare Malena Ernman, men også sine egne. Da Erman`s datter Beata får diagnosene ADHD med innslag av Aspbergers og OCD, så fastslår Heggen at psykologen som har behandlet henne har respondert på bestillingen. Det vil si at nå kan datterens atferd forklares på bakgrunn av diagnoser, og ikke den navlebeskuende moren. Heggen insuinerer at Malena Ernman er en narsissist, og sammenligner henne med foreldre som har en variant av Munchausen syndrom by proxy og som bedriver systematisk barnemishandling.

Det er ingen tvil om at det finnes foreldre som opptrer slik Fred Heggen beskriver det, og det også svært viktig at det blir belyst.

Imidlertid er hele artikkelen gjennomsyret av psykiater Heggens personlige analyser, spekulasjoner og mer eller mindre diagnostisering av en familie som han har lest om i en bok. Det hele framstår som et systematisk karakterdrap, og det er betimelig å stille spørsmål om hva som er Heggens egentlige hensikt med artikkelen. Særlig når han i siste avsnitt av artikkelen fastslår at det kan være en fordel for en klimaforkjemper å påberope seg visse lidelser, fordi det kan skjerme mot kritikk. Det vil gi «Dommedagsprofeten», som han kaller Greta Thunberg, en rik anledning til å fortsette å skremme verden.

Spørsmålet er også om det er Malena Ernman som er høy på seg selv, eller om det faktisk er Fred Heggen selv som er det.